euprava

Pružanje usluga putem elektronskih servisa u SKN za oktobar 2014. godine

Elektronski servisi se koriste u sve većoj meri i olakšavaju komunikaciju sa korisnicima usluga.

U oktobru 2014. godine putem internet servisa za elektronsko podnošenje zahteva podneto je ukupno 66 zahteva, a najveći broj zahteva odnosi se na predmete u opštinama Zvezdara (12), Surčin (8) i Stari grad (7).

Putem servisa SMS notifikacija u oktobru poslato je preko 7.000 SMS poruka, najviše u SKN Novi Beograd (902), SKN Voždovac (650) i SKN Zvezdara (601). Od službi za katastar nepokretnosti van teritorije grada Beograda, najveći broj SMS poruka poslat je u SKN Kragujevac (305), SKN Kraljevo (205) i SKN Šabac (100).

rgz

Pisarnica SMS notifikacija je servis koji omogućava klijentima da, ukoliko to žele, budu obavešteni putem SMS-a da je njihov zahtev rešen, da postoji prethodno nerešen zahtev na predmetnoj nepokretnosti ili da je donet odgovarajući zaključak.

Leave a Reply