euprava

RRA PROMENILA NAZIV U RTEM

Republička radiodifuzna agencija (RRA) promenila je, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, naziv u Regulatorno telo za elektronske medije.

Kako je navedeno, Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja obavlja javna ovlašćenja, izmedju ostalog, i u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Srbiji.

 

To regulatorno telo obavlja javna ovlašćenja i u cilju unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga.

One thought on “RRA PROMENILA NAZIV U RTEM

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Ako je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge zadrzala stari skraceni naziv – RATEL, onda je i Regulatorno telo za elektronske medije moglo da zadrzi stari skraceni naziv – RRA.

    Skracenica RTEM je vise nego rogobatan.

Leave a Reply