euprava

Skeniranje upravnih predmeta u službama za katastar nepokretnosti

Odlukom direktora Republičkog geodetskog zavoda započeto je skeniranje spisa upravnih predmeta po Službama za katastar nepokretnosti

Na osnovu člana 35.stav 1. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br.79/05, 101/07 i 95/10), direktor Republičkog geodetskog zavoda je doneo odluku kojom nalaže svim Službama za katastar nepokretnosti da od 01.09. 2014. godine skeniraju sve spise upravnih predmeta koji budu dostavljeni Službama počev od tog dana.

Službe za katastar nepokretnosti dostavile su detaljan izveštaj o skeniranim spisima upravnih predmeta za mesec septembar.

rgz

Službe su se odazvale i započele uspešno sa skeniranjem spisa upravnih predmeta, uprkos inicijalnim tehničkim problemima poput nedostatka dovoljnog broja skenera i nedostataka u ljudstvu.

U septembru je ukupno skenirano 14 335 upravnih predmeta sa pratećih 106 927 strana koje se nalaze u tim predmetima što predstavlja odličan početni učinak. Najveću količinu skeniranih predmeta zajedno sa pripadajućim odsecima i grupama proizvele su SKN Subotica (1 250 predmeta, 8 379 strana), SKN Niš (1 188 predmeta, 5 623 strane) i SKN Zrenjanin (1170 predmeta, 8379 strana).

Leave a Reply