poverenik
euprava

ŠTO PRE UREDITI ZAKONOM OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI U KATASTRU NEPOKRETNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je ministarski građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pismo u kome ukazuje na nužnost i inicira da se izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru što pre otklone uočeni problemi u vezi sa zaštitom i obradom podataka o ličnosti u katastru.

Poverenik je prethodno sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom geodetskom zavodu i potom ukazao Zavodu na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, odnosno na to da se brojni podaci o ličnosti imaoca prava čine dostupnim trećim licima bez valjanog pravnog osnova i bez vođenja računa o svrsishodnosti i srazmernosti.

Prema Ustavu RS i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti pravni osnov obrade podataka o ličnosti može biti zakon ili pristanak lica o čijim podacima se radi. I Odlukom Ustavnog suda Srbije I Uz br. 41/2010 od 06.07.2012. godine, donetoj u postupku koji je još pre nekoliko godina pokrenuo Poverenik, potvrđeno je da se samo zakonom, a ne i podzakonskim aktom, može urediti prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje ličnih podataka.

Međutim, u našoj praksi funkcionisanje katastra nepokretnosti, uključujući i izdavanje podataka iz katastra, zasniva se praktično na odredbama Pravilnika o izradi i održavanju katastra nepokretnosti, znači podzakonskog akta, i to akta donetog još 1999. godine, desetak godina pre donošenja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o državnom premeru i katastru.

poverenik

Poverenik, ne dovodeći u pitanje, već naprotiv, podržavajući značaj načela javnosti, pouzdanja i pravne sigurnosti, koja Zakon o državnom premeru i katastru treba da obezbeđuje, smatra očiglednim da se njihovo ostvarivanje ne može i ne sme “obezbeđivati” primenom navedenog Pravilnika. Potreba poštovanja Ustava i ostvarivanje i zaštite Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana nalaže da se postojeća pravna regulativa u oblasti katastra nepokretnosti uskladi sa odredbama Ustava Republike Srbije i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. To je potrebno uraditi što pre odgovarajućim izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Pri tome se podrazumeva da se prilikom zakonskog propisivanja svrhe i načina obrade, odnosno vrste i obima podataka o ličnosti imaoca prava, odnosno mogućnosti njihovog činjenja dostupnim trećim licima (dokazivanje pravnog interesa lica), mora voditi računa o načelima iz člana 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a posebno o svrsishodnosti i srazmernosti obrade podataka o ličnosti.

Leave a Reply