euprava

Udovički otvara Olimpijadu eUprava

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Direkcija za elektronsku upravu, uz podršku Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Stalne konferencija gradova i opština, organizuju Olimpijadu eUprava, u okviru IS DOS 2014 konferencije – Informacioni sistemi državnih organa, koju će otvoriti potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, u utorak, 28. oktobra, sa početkom u 10 časova, u Centru Sava, Milentija Popovića 9, u medija centru na drugom spratu.

Olimpijada eUprave je takmičenje jedinica lokalnih samouprava u generisanju elektronskih usluga i obradi elektronskih zahteva preko nacionalnog portala eUprava.

eOlimpijada

Takmičenje treba da aktivno uključi što veći broj građana i njihovih lokalnih samouprava da bi se korišćenjem elektronskih usluga postigla veća efikasnost i zadovoljstvo korisnika. Sa druge strane, jednostavnost procesa generisanja usluga otvoriće novi razvojni ciklus ne samo nacionalnog portala već i drugih vidova komunikacije koje pruža Internet.

Nacionalni Portal eUprava je bitan jer građani Srbije, kao i građani u drugim zemljama žele kvalitetnije, efikasnije i brže usluge državne uprave. Nove informacione tehnologije omogućavaju sve to, i ujedno smanjuju troškove kako građana i privrede, tako i troškove same državne administracije.

Elektronska uprava je najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija, a da se povećaju transparentnost i efikasnost u radu.

Leave a Reply