euprava

Unapređena PIVOT (Progressive Infrastructure via Overlaid Technology) tehnologija kontrolnog centra AGROS

U skladu sa razvojem i praćenjem novih GNSS tehologija Republiči Geodetski Zavod je izvršio i unapredio centralnu softversku jedinicu za obradu GNSS signala.

U periodu od 27.10.2014 do 24.11.2014. godine izvršena je nadogradnja postojećeg softvera u okviru kontrolnog GNSS i lokalnog EPN centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije. Trenutno aktuelna verzija 2.5.9 je zamenjena sa novom 3.5.3. Nova TPP (Trimble Pivot Platform) omogućava niz novih mogućnosti vezanih za korsnike usluga kontrolnog centra AGROS.

Nova 3.5.3. verziji poseduje mogućnost daljeg razvoja u skladu sa specifičnim potrebama korisnika. Razvijena je na .NET platformi koja podržava najnovije operativne sisteme i projektovana je tako da podrži distributivno okruženje sa velikom fleksibilnošću.
Njegova servisno-orijentisana arhitektura znači potpuno integrisana sigurnosna rešenja i paralelno održavanje, bez upotrebe alata proizvedenih od treće strane. Pored toga, podrška za računare sa većim brojem procesorskih jezgara znači da skaliranje i efikasnost više ne predstavljaju problemska pitanja. Na kraju, sistem koji se temelji na bazi podataka i koju pokreće mikrosoftov SQL, uzrokuje da je obavljanje promena i ažuriranja u sklopu ovog sistema izuzetno jednostavno, uz neverovatnu lakoću pregleda načinjenih izmena.

Softver pruža opcije za višestruko eksportovanje podataka, koje su dovoljno fleksibilne da odgovaraju korisničkim zahtevima. Samo Trimble pruža prave VRS korekcije, upotrebom algoritama za modelovanje koji su integrisani u softver. Softver nastavlja neraskidivi deo RTCM razvoja, što uzrokuje dostupnošću podrške za sve verzije RTCM izlaznih rešenja. Dodatni formati, kao što su MAC, su dostupni za aplikacije koje ne iziskuju isti nivo tačnosti kao što pruža VRS koncept.

Nova TPP je došla i sa unapređenim algoritmom za smanjivanje rizika jonosferske aktivnosti, kao i sa potpuno unapređenim i novim jonosferskim i troposferskim modelima. Na ovaj način sistem je poptuno spreman da obezbedi najtačnije dostupne podatke, bez negativnog uticaja na ukupno vreme obrade. Pored toga, napredni multipath (višestrani) modeli su razvijeni za potrebe analize lokalnih uslova koji mogu uticati na opservacije.

Kao i prethodnoj verziji i u ovoj verziji ovog softvera omogućeno je kreiranje korekcija korišćenjem GPS i GLONAS satelitskih sistema na različite načine. Mrežne korekcije FKP i MAK metodom, kao i VRS metodom. Pored mrežnih korekcija omogućena je i klasična RTK SB opcija.

Leave a Reply