euprava

Unaprediti kvalitet usluga u oblasti eUprave

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da Srbija mora da intenzivno napreduje u oblasti elektronske uprave kako bi postigla standard za svoje građane poput onog koji imaju razvijene evropske države.

 

Stefanović je na konferenciji “Izazovi i perspektive eUprave u srpskoj državnoj administraciji” podsetio na to da u Evropi postoje države koje su pre više od 15 godina zabranile korišćenje papira u državnoj administraciji i prešle na elektronsku upravu.

On je objasnio da projekat “Podrška strateškom razvoju IT sistema u Ministarstvu unutrašnjih poslova” ima za cilj reformu celokupnog informacionog sistema MUP-a kako bi se omogućilo efikasnije pružanje svih usluga zasnovanih na podacima i informacijama koje se vode u evidencijama tog ministarstva.

Namera MUP-a jeste podizanje nivoa kvaliteta usluga do nivoa koji će biti primetan u svakodnevnom životu i radu građana, privrede i drugih državnih organa sa kojima sarađujemo, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, unapređenje elektronske uprave je neophodno jer je nemoguće zamisliti modernu državu bez primene informaciono-komunikacionih tehnologija.

Stefanović je, osvrnuvši se i na proces evropskih integracija Srbije, rekao da su poglavlja 10, 23 i 24 najvažnija po pitanju oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

On je poručio da će zbog toga MUP posvećivati još veći značaj horizontalnim komunikacijama sa drugim državama po tom pitanju.

Ministar je preneo zahvalnost Kraljevini Švedskoj na pomoći u razvoju srpske policije i poručio da ministarstvo treba da postane pravi servis građana, preduzeća i svih sa kojima sarađuje.

Leave a Reply