euprava

Zaključak Upravnog odbora RATEL-a u vezi sa naplatom naknada za korišćenje frekvencija

Da bi se obezbedila dosledna i ujednačena primena odredaba Zakona o elektronskim komunikacijama, Upravni odbor Agencije RATEL doneo je zaključak o načinu postupanja stručnih službi Agencije prilikom rešavanja zahteva i predloga za reprogramiranje dugovanja i otpis kamata nastalih po osnovu kašnjenja pri plaćanju naknada za korišćenje radio-frekvencija.

ratel

 

Leave a Reply