euprava

Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o poštanskim uslugama pred Skupštinom Srbije

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić predstavio je danas na vanrednom zasedanju Skupština Srbije Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

 

Obrazlažući novi Zakon o zaštiti potrošača u Skupštini Srbije, Ljajić je poručio da će taj zakon dati dovoljno mehanizama i instrumenata da zaštitu prava potrošača, kako bi ona bila efikasnija i delotvornija.

„Potrošači koji imaju primedbu na kupljenu robu, po novom Zakonu će šest meseci nakon kupovine moći da traže povraćaj novca, zamenu ili popravku. Povraćaj novca mora biti obavljen u roku od 30 dana“, rekao je Ljajić i dodao da će rok za odgovor potrošačima na reklamaciju biće skraćen sa 15 na osam dana.

eUprava-javne-rasprave

Ljajić je rekao i da će kupac, novim zakonom, imati mogućnost da se , kada je reč o kupovini na daljinu, bez obrazloženja predomisli u roku od 14 dana.

Ministar je najavio da će biti ukinute sudske takse za potrošačke sporove manje od 500.000 dinara, kako bi se potrošači podstakli da se izbore za svoja prava i sudskim putem, što do sada nije bio slučaj jer su sudske takse bile skupe.

Ovo je celovit paket za koji verujem da će zakon učiniti efikasnijom i delotvornijom, rekao je Lajić, koji je obrazložio i razloge za izmenu zakona o elektronskim komunikacijama i poštanskim uslugama.

Predlogom izmena zakona o elektronskim komunikacijama predviđeno je spajanje Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i Republičke agencije za poštanske usluge (RAPUS), rekao je Lajić.

Drugi razlog za izmene Zakona o elektronskim komunikacijama je što je Ustavni sud utvrdio da su pojedine odredbe tog zakona neustavne zato što se radi o povredi prava na tajnost komuniciranja korisnika elektronskih komunikacija, rekao je Lajić.

One thought on “Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskim komunikacijama i Zakon o poštanskim uslugama pred Skupštinom Srbije

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Iskazano misljenje u sledecem dopisu:

  NARODNA SKUPSTINA REPUBLIKE SRBIJE
  Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo
  Odbor za kulturu i informisanje
  Beograd, Trg Nikole Pašića 13,

  Predmet – Zakoni u proceduri

  Predlog zakona o zaštiti potrošača

  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

  Postovani narodni poslanici,

  Predlog zakona o zaštiti potrošača i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama pripremilo je jedno isto ministarstvo – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Oba zakona, posto ih donese Narodna skupstina, izvrsavace kako ovo ministarstvo tako i Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i postanske usluge.

  U Predlogu zakona o zaštiti potrošača u Glavi X (cl. 83-92) uredjuju se pitanja usluga od opšteg ekonomskog interesa. Prema clanu 5. tacka 24. ovog zakona, usluga od opšteg ekonomskog interesa je usluga čiji kvalitet, uslove pružanja, odnosno cenu, uređuje ili kontroliše državni organ ili drugi imaoci javnog ovlašćenja, naročito, zbog velike vrednosti početnih ulaganja, ograničenosti resursa neophodnih za njeno pružanje, održivog razvoja, društvene solidarnosti i potrebe za ujednačenim regionalnim razvojem, a u cilju zadovoljenja opšteg društvenog interesa, a naročito ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE, distribucija i javno snabdevanje električnom energijom, distribucija i snabdevanje gasom, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom, snabdevanje pijaćom vodom, odvodnjavanje i prečišćavanje atmosferskih i otpadnih voda, prevoz putnika u javnom prevozu, poštanske usluge, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, upravljanje i održavanje groblja, pogrebne usluge, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina i obavljanje dimničarskih poslova. Iz ove definicije izvodi se opsti zakljucak: svaka elektronska komunikaciona usluga je usluga od opsteg ekonomskog interesa.

  S druge strane, po clancu 4. tacka 10. vazeceg Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK), elektronska komunikaciona usluga je usluga koja se po pravilu pruža uz naknadu, a sastoji se u celini ili pretežno od prenosa signala u elektronskim komunikacionim mrežama, uključujući telekomunikacione usluge i usluge distribucije i emitovanja medijskih sadržaja, ali ne obuhvata usluge pružanja medijskih sadržaja ili obavljanja uredničke kontrole nad medijskim sadržajima koji se prenose putem elektronskih komunikacionih mreža i usluga, niti obuhvata usluge informacionog društva koje se u celini ili pretežno ne sastoje od prenosa signala elektronskim komunikacionim mrežama.

  S trece strane, u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama u clanu 20. stoji: “Posle člana 104. dodaje se naziv iznad člana i član 104a koji glase:

  ‘Podrška pri nabavci opreme
  za prijem signala digitalne televizije

  Član 104a
  U cilju povećanja pristupačnosti usluga od opšteg ekonomskog interesa u oblasti elektronskih komunikacija, Vlada, u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita potrošača, utvrđuje mere podrške i bliže uslove u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije.’”

  Da li se ovom dodatko na “mala vrata” u ZEK uvodi pojam (izraz) “elektronska komunikaciona usluga od opšteg ekonomskog interesa”? I, da li se ce se ove usluge odnositi samo na
  usluge distribucije i emitovanja medijskih sadržaja koje pruza JP “Emisiona tehnika i veze” putem elektronske komunikacione mreže za multipleksiranje, distribuciju i emitovanje digitalnog televizijskog programa (videti clan 104. stav 3)?

  Posebno pitanje je da li ce se i audio-vizuele medijske usluge javnih servisa (sluzbi) smatrati uslugama od opšteg ekonomskog interesa?

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 11. jun 2014.

Leave a Reply