Događaji · IT

Eurobank EFG je implementirala Cisco® SONA rešenje

Neki od efekata su postavljanje filijala na mrežu u roku od tri sata, efikasnija i efektivnija razmena informacija i komunikacija unutar organizacije, kao i bolja usklađenost IT infrastrukture sa poslovnim zahtevima

Eurobank EFG je implementirala Cisco® Servisno – Orjentisanu Mrežnu Arhitekturu (SONA) i rešenje Optimizacije poslovnih jedinica kako bi kreirala mrežu koja služi kao platforma za ubrzani razvoj. Arhitektonski pristup daje Eurobank EFG sigurnu osnovu za kolaboraciju, nove servise korisnicima i kontrolu troškova.

Grupacija Eurobank EFG ušla je na srpsko tržište 2003. godine akvizicijom srpske Postbanke. Poslovna strategija Eurobanke EFG bila je da da postane jedna od vodećih univerzalnih banaka u Srbiji, i bila je potrebna nova osnova kako bi ubrzano formirali jaku prisutnost na tržištu, nudeći inovativne finansijske proizvode, isporučene sa odličnim korisničkim servisom kroz mrežu lokalnih filijala.

Način da se to ostvari je bila kreacija konvergovane, bezbedne i skalabilne, Cisco® infrastrukture, usvajanjem pristupa „Mreža kao platforma“. Rezultat je Cisco® konvergentna mreža koja podržava Objedinjene komunikacije i sve poslovne aplikacije i obezbeđuje sigurnost krajnjih korisnika kroz Cisco® Self Defending Network rešenja.

„Standardizovana pravila i konfiguracije znače da možemo uključiti filijalu na mrežu u roku od tri sata. Prateći merdžer sa bivšom Nacionalnom štedionicom, koristeći standardizovane konfiguracije zasnovane na Cisco® opremi, bili smo u mogućnosti da uključimo 70 filijala na mrežu za samo 10 radnih dana. Štaviše, centralizovani servisi preko konvergentne mreže smanjili su potrebu za štampanim materijalom, kao i količinu dodatne opreme i mreže kablova koje bi bile potrebne da podrži odvojeni glasovni saobraćaj, i mrežu za prenos podataka“, izjavila je Efi Presvia, direktor IT sektora Eurobank EFG.

Cisco® SONA omogućava mrežne servise kao što su bezbednost, mobilnost i identifikacija koji su povezani sa posebnim bankovnim aplikacijama. Bezbednost je važno svojstvo čitave mreže koja ima koristi od Cisco® end- to- end Self Defending Network pristupa. Koriste se različiti uređaji i tehnike, sveobuhvatna rešenja koja omogućavaju banci pregled i upravljanje svim promenama u bezbednosti.

U filijalama, široko je primenjena upotreba Cisco® Integrisanih Serija Rutera koji u jednoj kutiji podržava širok spektar usluga poput glasa, bezbednosti, wireless, time odstranjujući potrebu za odvojenim uređajima.

Investirajući u inteligentne mrežne platforme, Eurobank EFG može u svakom trenutku neprimetno da uključi nove tehnologije da bi podržala rastuće poslovne zahteve.

Leave a Reply