IT

Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) potvrdila investiciju u Asseco South Eastern Europe

Odbor Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj je 30. juna 2009. godine potvrdio odluku o investiciji 22 miliona evra u Asseco Sount Eastern Europe. Mesec dana ranije, 29. maja, EBRD je odobrio ovu investiciju na nivou poslovne odluke.

Banka će preuzeti novoizdate ASEE akcije u vrednosti od 15 miliona evra, dok će preostalih 7 miliona kompaniji biti odobreno u vidu šestogodišnjeg kredita. Takođe, kvalifikovani investitori su javnom ponudom preuzeli plasirane akcije u vrednosti od preko 6.5 miliona evra.

Ova investicija će se upotrebiti za buduću konsolidaciju operacija u regionu Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Srbija i Slovenija), kao i za nove akvizicije na ovom području, uključujući i Tursku.

U skorijoj budućnosti, Asseco SEE namerava da preuzme još 4 IT kompanije koje zajedno generišu neto profit od 4.3 miliona evra.

EBRD će postati jedan od velikih akcionara u Asseco SEE, zajedno sa Asseco Poland i investitorima koji su kupili akcije u inicijalnoj javnoj ponudi.

Leave a Reply