IT

Evropska komisija priprema strategiju za razvoj “računarstva u oblaku”

Evropska komisija priprema strategiju razvoja “računarstva u oblaku” u Evropi.

Komesarka za digitalnu agendu, Neli Kruz, pokrenula je 16. maja javnu debatu. “Računarstvo u oblaku” se već naširoko koristi u Evropskoj uniji, a usluge zasnovane na njemu generisaće prihode vredne oko 35 milijardi evra do 2014. godine.

Komisija želi da sve zainteresovane strane, naročito kompanije koje nude usluge zasnovane na “računarstvu u oblaku” ali i korisnici ovog tipa računarstva, iznesu svoja iskustva, potrebe, očekivanja i uvide koje su stekli pri upotrebi usluga. Debata će staviti akcenat na zaštitu podataka i odgovornost u slučaju zloupotrebe, kao i na standardizaciju oblasti i probleme interoperabilnosti.

„Potrebna nam je dobro definisana strategija razvoja računarstva u oblaku kako bismo na najbolji mogući način iskoristili pun potencijal koji nudi“, poručuje komesarka. „Informacije koje tražimo od zainteresovanih strana neophodne su da bismo pravilno osmislili strategiju.“

Debata je otvorena do 31. avgusta. Odgovori će biti smernice pri izradi Evropske strategije za razvoj “računarstva u oblaku”, koja će biti predstavljena sledeće godine. (IKT servis)

Leave a Reply