siemens
IT

Evropska komisija proglasila prezentaciju Siemens d.o.o. Beograd za najbolji primer dobre prakse

Na jednodnevnoj konferenciji Evropske komisije pod nazivom “Jednakost se isplati”, koja se održala 21. marta 2013. godine, u belgijskom gradu Briselu, prisustvovalo je ukupno 160 internacionalnih kompanija. Među učesnicima bila je i kompanija Siemens d.o.o Beograd, a prezentacija koju je držala mag Bojana Daničić, proglašena je za najbolji primer dobre prakse za “Equality Pays Off” i zaštitu od mobinga.

siemens

Organizator i finansijer događaja bio je Generalni direktorat Evropske komisije za pravdu, pod patronatom Vivijan Reding, potpredsednice Evropske komisije i komesarа za pravdu i osnovna ljudska prava i pitanja građana.

 

„Žene su te koje uglavnom uzimaju slobodno vreme da bi se brinule o deci, što donekle utiče na put njihove karijere. Simens teži da žene i muškaraci budu podjednako zastupljeni, ali to zahteva vremena, jer mora da uključi oba pola na svim nivoima organizacije. Simens je kompanija koja vrednuje kvalitet, a kvalitet nema podelu na muške i ženske zaposlene“ izjavila je tim povodom Bojana Daničić iz kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

 

Istovremeno, nakon više krugova intervjua, Bojana Daničić izabrana je od strane svojih kolega za jedinog eksperta Pravnog odeljenja koji će pomoći u implementaciji globalnog distributerskog ugovora u regionalne kompanije, čiji su potpisnici kompanije Simens i Varian.

 

U sledećem broju Biltena Evropske komisije, koji objavljuje Generalni direktorat pravde EU, biće štampan članak o Siemens d.o.o. Beograd, kao kompaniji sa dobrom praksom u negovanju jednakosti različitosti među zaposlenima, i pre svega kompanije koja pruža zaštitu od mobinga svojim zaposlenima.

Leave a Reply