IT

Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji

Konferencija “Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji” održaće se 09. i 10. novembra 2011. godine u Svečanoj sali FTN u organizaciji FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA Univerziteta u Novom Sadu i Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK).

PROGRAM:
Sreda, 09.11.2011.

 • 18:00 – 19:00 Okrugli sto: „Vrednovanje uticaja izmerenih parametara u cilju unapređenja sistema kvaliteta“
 • dr Dragoslav Šević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • dr Dragan Žikić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
  Četvrtak, 10.11.2011.
 • 09:00-18:00 Registracija učesnika
 • 10 :00 – 11:00 SVEČANA SEDNICA
 • Muzički program – trio V.I.T.R.I.O.L.
 • Reč domaćina – prof. dr Ilija Ćosić – dekan Fakulteta tehničkih nauka
 • Otvaranje skupa – g-din Siniša Lazić – Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine
 • Uručivanje povelja za doprinos razvoja kvaliteta
 • Uvodno predavanje:
  „Jedan prilaz razvoju istraživanja uticaja modela menadžmenta kvalitetom na poslovne performanse organizacije“, Vidosav D. Majstorović, Valentina D. Marinković, Tatjana Šibalija, Vladan Radlovački, Ilija Ćosić, Jasmina Tekić, Gordana Ušćebrka, Dragan Žikić – Mašinski fakultet, Beograd,
 • 11:00-11:30 Koktel dobrodošlice
 • 11.30-12:00 Nacionalna strategija za kvalitet
 • 12:00-14:00 Integrisani sistemi menadžmenta
 • 14:00-15:00 Pauza
 • 15:00-17:00 Skupština JUSK-a
 • 17:00-18:00 Nacionalna akademija za kvalitet
 • 18:00-18:30 Završna plenarna sednica i usvajanje poruka ENK 2011
 • 18.30 – Oproštajni koktel
  Tradiocionalno, u Novom Sadu se organizuje Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji, kao deo manifestacije koja se obeležava u čitavoj Evropi, a čiji je osnovni ogranizator Evropska organizacija za kvalitet. Na konferenciji koja se organizuje u Novom Sadu prezentovaće se radovi vezani za kvalitet u različitim oblastima (industrija, zdravstvo, poljoprivreda), a biće predstavljene i nacionalne strategije vezane za unapređenje kvaliteta. U okviru konferencije organizovaće se i okrugli sto sa temom „Vrednovanje uticaja izmerenih parametara u cilju unapređenja sistema kvaliteta“. Najznačajnijoj organizaciji i pojedincu iz oblasti kvaliteta, a po mišljenju žirija JUSK-a biće dodeljene godišlje nagrade za doprinos razvoja kvaliteta.
  Cilj je da se na jednom mestu okupe istraživači iz oblasti kvaliteta ali i osobe iz prakse koje će čuti, ali i u svojim organizacijama preneti šta je buduća strategija razvoja kvaliteta. Sa druge strane čuće se i šta privreda i praksa misli o stanju kvaliteta i pravac u kome se treba ići.Više informacija možete pogledati na sledećem linku: www.jusk.org
  Detaljan program konferencije možete pogledati ovde.

Leave a Reply