IT

Fakultet informacionih tehnologija dobio akreditaciju od Ministarstva nauke

U zakonu  o naučno istraživačkoj delatnosti (član 62.) određeno je da Ministarstvo nauke vodi evidenciju naučno-istraživačkih organizacija koje ispunjavaju uslove za obavljanje naučno – istraživačke delatnosti od opšteg interesa u Republici Srbiji. Fakultet informacionih tehnologija je i ove godine dobio akreditaciju, kao visokoškolska ustanova za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti.

Na sajtu Ministarstva nauke možete pogledati koji sve instituti i visokoškolske  ustanove ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje naučno istraživačke delatnosti od opšteg interesa i koji su kao takvi akreditovani kod Ministarstva nauke.

Sajt_Ministarstva nauke

Leave a Reply