IT

Fejsbuk će anketirati korisnike vezano za reklame

Kompanija Facebook odlučila je da sprovede anketu u okviru koje će svoje korisnike pitati zbog čega ne vole da vide reklamne sadržaje koji neminovno prate servise čija je usluga besplatna.

Facebook želi da sazna da li se radi o tome da li je prikazivanje reklamnih sadržaja iritantno ili se radi o neprikladnim sadržajima, pa je sa tim ciljem krenuo sa prikazom ankete namenjene Facebook korisnicima od kojih se traži da odgovore na nekoliko pitanja.

U okviru ankete, na postavljeno pitanje: „Zbog čega ne želite da vidite ovo?“ korisnicima je ponuđeno pet mogućih odgovora, nakon čega Facebook planira da analizira dobijene rezultate da bi se pronašlo odgovarajuće rešenje.

Leave a Reply