IT

Finansijski izveštaj kompanije Hewlett-Packard za prvi fiskalni kvartal

Neto prihod za prvi kvartal porastao je za 1 odsto, odnosno za 4 odsto kad se prilagodi kursnoj razlici, u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 28,8 milijardi dolara

Kompanija Hewlett-Packard objavila je finansijske rezultate za prvi fiskalni kvartal završen 31. januara 2009. godine sa neto prihodom od 28,8 milijardi dolara, što je rast od 1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 4 odsto kad se prilagodi kursnoj razlici.

U prvom kvartalu ostvarena je operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu knjiženja u iznosu od 2,5 milijardi dolara i korigovana zarada po akciji od 0,75 dolara, što predstavlja pad u odnosu na 0,80 dolara u istom periodu prethodne godine. Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu knjiženja bila je 3,1 milijardi dolara sa korigovanom zaradom po akciji po nestandardnom metodu knjiženja od 0,93 dolara, što je rast u odnosu na 0,86 dolara u istom periodu prethodne godine. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 431 milion dolara prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,18 dolara po deonici, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti, troškova restruktuiranja i akvizicije drugih kompanija. Operativna dobit po standardnom (GAAP) metodu i Operativna dobit po nestandardnom (ne-GAAP) metodu iznosi 0,03 dolara u odnosu na gubitke uslovljene promenama vrednosti valute.

„HP je lider na tržištu uprkos žestokoj konkurenciji’’, kaže Mark Hurd, predsednik i generalni direktor HP-a. “Naša tržišna snaga, disciplinovano upravljanje troškovima i raznovrstan asortiman omogućili su nam da se HP izdvoji na globalnom i uveća udeo na ključnim tržištima.’’

Prihod u regionu Amerike porastao je za 11 odsto i iznosi 12,4 milijardi dolara. Prihod se smanjio za 3 odsto u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, a u azijsko-pacifičkom regionu za 11 odsto i iznosi 12 milijardi dolara i 4,4 milijardi dolara, respektivno. Kad se ovi iznosi prilagode kursnoj razlici prihod u regionu Amerike porastao je za 13 odsto, u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike za 1 odsto, a u azijsko-pacifičkom regionu smanjio se za 9 odsto. Prihod izvan SAD-a u prvom kvartalu činio je 65 odsto ukupnih prihoda, pri čemu se prihod u BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) zemljama smanjio za 22 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i čini 7 odsto ukupnog prihoda kompanije HP.

Grupa za personalne sisteme

Prihod Grupe za personalne sisteme (PSG – Personal Systems Group) smanjio se za 19 odsto i iznosi 8,8 milijardi dolara. Broj isporučenih jedinica se smanjio za 4 odsto. Prihod od prenosivih računara opao je za 13 odsto, dok je prihod od stonih računara opao za 25 odsto. Prihod od komercijalnih proizvoda smanjio se za 19 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je prihod od proizvoda namenjenih individualnim korisnicima smanjen za 18 odsto. Operativni profit iznosio je 435 miliona dolara, odnosno 5,0 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 628 miliona ili 5,8 odsto prihoda u istom periodu prethodne godine.

Grupa za grafiku i štampu

Prihod Grupe za grafiku i štampu (IPG – Imaging and Printing Group) opao je za 19 odsto i iznosi 6,0 milijardi dolara. Prihod od potrošnog materijala pao je za 7 odsto, a prihodi od komercijalnog hardvera i hardvera namenjenog individualnim korisnicima opali su za 34 odsto, odnosno 37 odsto. Isporučeno je 33 odsto manje štampača u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je isporuka uređaja za individualne korisnike opala za 31 odsto, a isporuka uređaja za poslovne korisnike za 39 odsto. Operativni profit iznosio je 1,1 milijardu dolara, odnosno 18,5 odsto prihoda, u odnosu na 1,1 milijardu dolara (15,5 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine.

Storidži i serveri namenjeni velikim preduzećima

Prihod od storidža i servera namenjenih velikim preduzećima iznosi 3,9 milijardi dolara, što je pad od 18 odsto. Prihod od storidža je opao za 7 odsto što je uslovilo pad prihoda od 7 odsto u liniji EVA uređaja srednje klase. Prihod od standardnih servera opao je za 22 odsto, a prihod od ključnih poslovnih sistema opao je za 17 odsto, dok je prihod od ESS blejdova porastao za 4 odsto. Operativni profit je bio 405 miliona dolara, odnosno 10,3 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 673 miliona dolara ili 14,0 odsto prihoda, u odnosu na isti period prethodne godine.

HP usluge

Prihod od usluga porastao je za 116 odsto i iznosi 8,7 milijardi dolara, prvenstveno u periodu akvizicije EDS-a. Prihod od tehnoloških usluga ostao je nepromenjen. Prihod odelanja za rad sa informacionim tehnologijama, aplikacijskim uslugama i odeljenja za optimizaciju tehnologije poslovanja iznosi 3,9 milijardi dolara, 1,6 milijardi dolara i 743 miliona dolara, respektivno. Operativni profit iznosio je 1,1 miliona dolara, odnosno 12,8 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 499 miliona dolara (12,3 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine.

HP softver

Prihod od softvera opao je za 7 odsto i iznosi 878 miliona dolara. Prihod odeljenja za optimizaciju tehnologije poslovanja opao je za 4 odsto, dok je ostali prihod ovog odelenja opao za 14 odsto. Operativni profit bio je 140 miliona dolara, odnosno 15,9 odsto prihoda, u odnosu na 49 miliona dolara, 5,2 odsto prihoda, u istom periodu prethodne godine.

Finansijske usluge

Prihod od HP finansijskih usluga iznosio je 636 miliona dolara, što je pad od 1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Obim finansiranja porastao je za 2 odsto, a neto vrednost portfolija opala je za 3 odsto. Operativna margina bila je 6,4 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 6,7 odsto u istom periodu prethodne godine.

Upravljanje aktivom

HP je ostvario 1,1 milijardu dolara novčanog toka od poslovanja u prvom kvartalu. Inventar je kvartal završio s vrednošću od 7,6 milijardi dolara. Vrednost potraživanja iznosi 14,8 milijardi dolara. Vrednost računa prispelih za naplatu iznosi 11,2 milijardu dolara. HP je isplatio dividende u iznosu od 0,08 dolara po deonici u četvrtom kvartalu za šta je upotrebljeno 193 miliona dolara gotovog novca. HP je iskoristio 1,2 milijardi dolara gotovog novca u prvom kvartalu da otkupi oko 34 miliona običnih akcija sa slobodnog tržišta. HP je kvartal završio sa 11,3 milijardi dolara bruto gotovine.

Perspektiva

HP predviđa da će se prihod drugog kvartala fiskalne 2009. smanjiti za dva do tri odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U drugom kvartalu fiskalne 2009. godine HP očekuje prihod od korigovane zarade po akciji po standardnom metodu knjiženja od 0,70 do 0,72 dolara, a prihod po nestandardnom metodu knjiženja od 0,84 do 0,86 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,14 dolara po deonici, prvenstveno u vezi sa amortizacijom kupljenih nepokretnosti.

HP procenjuje da će se prihod u fiskalnoj 2009. godini smanjiti za dva do pet odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Očekuje se da po standardnom metodu knjiženja (GAAP) prihod korigovane zarade po akciji u fiskalnoj 2009. godini bude između 3,19 i 3,31 dolar, a po nestandardnom metodu knjiženja između 3,76 i 3,88 dolara. Po nestandardnom metodu knjiženja prihod korigovane zarade po akciji ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,57 dolara po akciji, prvenstveno vezanih za amortizaciju kupljenih nepokretnosti.

Kompanija HP predviđa da će u drugom kvartalu fiskalne 2009. godine i tokom cele fiskalne 2009. godine uslovi na tržištu ostati nepromenjeni u odnosu na prvi kvartal fiskalne 2009. godine. Takođe, HP predviđa da će promene u vrednosti valute imati konstantan uticaj na smanjenje prihoda od 7 do 8 odsto u drugom kvartalu 2009. i tokom cele fiskalne 2009. godine.

Više informacija o HP-ovim kvartalnim prihodima, uključujući dodatne finansijske analize i pregled zarade, dostupno je na HP-ovoj web lokaciji za investitore na adresi www.hp.com/investor/home.

HP-ova konferencija o zaradi u prvom kvartalu fiskalne 2009. godine dostupna je u zvučnom obliku na adresi www.hp.com/investor/q32008webcast.

Leave a Reply