IT

Finansijski sektor i Sektor zdravstvene zaštite zabrinuti zbog bezbednosti virtuelnih okruženja

Prema istraživanju kompanije Kaspersky Lab koje je obuhvatilo 3.900 IT stručnjaka širom sveta, najveći otpor prema implementaciji tehnologije virtuelnih okruženja je u Sektoru finansijskih usluga i zdravstvene zaštite, gde barijeru predstavlja zabrinutost u pogledu bezbednosti.

Kada su upitani o stavu prema novim tehnološkim trendovima, 50 odsto zaposlenih u Finansijskom sektoru i 49 odsto zaposlenih u Sektoru zdravstvene zaštite složilo se da ih zabrinutost u pogledu bezbednosti sprečava da usvoje tehnologiju virtuelnih okruženja. Upravo je u ova dva sektora naveći procenat zabrinutih za bezbednost virtuelnih okruženja, u poređenju sa globalnim prosekom svih ostalih ne-industrijskih sektora koji iznosi 40 odsto (43 odsto uključujući i industrijski sektor). Prosečna cifra onih koji su se složili da je pitanje bezbednosti glavni razlog za odlaganje implementacije tehnologije virtualizacije u Evropi iznosi 38 odsto.

oblak

Uvreženo shvatanje sugeriše da zabrinutost zbog bezbednosti novih tehnologija snažno odjekuje u Finansijskom sektoru i Sektoru zdravstvene zaštite zbog toga što ova dva sektora upravljaju ogromnim količinama izuzetno osetljivih korisničkih podataka. Štaviše, oba sektora obavezuju strogi zakoni o saglasnosti, koji upravljaju zaštitom i pristupom korporativnim podacima. Zapravo, Finansijski sektor i Sektor zdravstvene zaštite takođe su rangirani najviše u odgovoru na drugo pitanje: preopterećenost zahtevima za saglasnost, sa procentom od 40 i 38 odsto, respektivno. U ostalim ne-industrijskim segmentima prosečna stopa odgovora bila je samo 27 odsto na pitanje „preopterećenosti zahtevima za saglasnost“ (31 odsto uključujući industrijski sektor). Prosečna cifra među svim ispitanicima u Evropi iznosi 26 odsto.

Zanimljivo je da ova dva sektora, nevoljni da implementiraju nove tehnologije virtuelnih okruženja, ne deluju previše zabrinuto za bezbednost virtuelnih mašina koje već poseduju. U Sektoru finansijskih usluga, samo 15 odsto ispitanika navelo je „bezbednost virtualne infrastrukture“ kao glavni bezbednosni problem, i samo 12 odsto u Sektoru zdravstvene zaštite, u poređenju sa generalnim prosekom od 14 odsto. Otkud razlika? Odgovor možemo pripisati stavu „ukoliko nije pokvareno, nemojmo ga popravljati“.

Kompanija Kaspersky Lab ranije je objavila da velikom broju IT stručnjaka nedostaje znanje o bezbednosti virtuelnog okruženja. Istraživanje je pokazalo da najmanje jedna četvrtina svih IT stručnjaka „ne znaju ništa“ ili „znaju vrlo malo“ o opcijama zaštite virtuelnog okruženja, a da je velika većina postojećih virtualnih infrastruktura zaštićena tradicionalnim bezbednosnim rešenjem baziranom na agentu. Ovo je isto rešenje koje se koristi za zaštitu fizičkih endpoint uređaja, ali ono može da dovede do problema sa performansama i sigurnosnih propusta kada se primeni na virtualne mašine. Na osnovu ovih podataka, možemo pretpostaviti da su IT provajderi u Finansijskom sektoru i Sektoru zdravstvene zaštite, koji su pod teretom strogog zakona o saglasnosti, zabrinuti da bi dodavanje novih virtuelnih platformi zahtevalo mere zaštite specifične za virtuelna okruženja, koja oni ne razumeju u potpunosti. Ako je ova teorija tačna, IT odeljenja u Finansijskom sektoru i Sektoru zdravstvene zaštite propuštaju potencijalne prednosti koje virtuelna infrastruktura može doneti njihovom poslovanju, zbog straha od nepoznatih bezbednosnih tehnologija, što stvara probleme sa saglasnošću i druge faktore rizika.

Moderne bezbednosne platforme za virtuelna okruženja, zasnovane na pristupu bez agenta ili sa lakim agentom, zapravo mogu da umanje složenost upravljanja virtuelnim mrežama, da poboljšaju sveukupan učinak i da budu prilagođeni kako bi obezbedili ispunjavanje regulativa sigurnosnih zahteva o saglasnosti. Biznis centar kompanije Kaspersky Lab nudi brojne načine za pomoć u razumevanju različitih vidova bezbednosti virtualne sredine, kao i druge vodiče za pomoć glavnim službenicima za informacionu bezbednost da primene najbolju virtuelnu platformu u svom poslovanju.

Leave a Reply