Događaji · IT

FIT na EURAXESS konferenciji u Potsdamu

Od 16. do 18. marta u Berlinu (Potsdam) je održana Konferencija EURAXESS – Researchers in motion – inicijativa koju karakteriše niz mera za integraciju evropskog naučno-istraživačkog prostora. Nekoliko puta tokom sesija istican je i EURAXESS portal Srbije, kao pozitivan primer, pa neka bude jednom da smo i mi prvi, a ne poslednji, nešto uradili u procesu evropskih integracija. Autor portala je prodekan FIT fakulteta  za nastavu prof. dr Miroslav Trajanović i njegova ekipa saradnika u Centru za koordinaciju Nacionalne mreže istraživača Srbije.

Pored toga, u nekoliko sesija naš tim je dobio pohvale za plan promocije koji je izložen kao Servisni centar mreže, nakon čega je usledio poziv da se 21. aprila 2009. u Briselu održi workshop trening koji se odnosi na eksternu komunikaciju i korišćenje masovnih medija u promociji.

Zaključci sa ove konferencije otvaraju vrata da se i Srbija integriše u evropski naučno-istraživački prostor, što ima veliki značaj i za istraživače i za FIT kao jedini privatni fakultet koji je aktivan kao Servisni centar u ovoj mreži.

Leave a Reply