IT

FIT proglašen za najboljeg EDU-BIZNIS PARTNERA 2009

Nakon iscrpne analize poslovanja velikog broja kompanija i institucija, na osnovu dobijenih predloga poslovnih partnera i rezultata nezavisnih istraživanja tržišta, komisija koju čine eminentniji profesori sa fakulteta kao što su Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Beogradu, FON-a, urednici renomiranih časopisa u oblasti biznisa i ekonomije, proglasili su FIT za instituciju koja zaslužuje najveće poverenje kad je obrazovanje u pitanju.
Kriterijumi su bili: profesionalnost u poslovanju, dobra poslovna saradnja , etičnost u poslovanju, poslovni rezultati, izuzetan kvalitet usluga, visok stepen zadovoljstva potrošača, tržišni i marketinški nastup, odgovornost za šire društvene interese, podrška lokalnoj zajednici i ekološki imperativi okruženja.

Izuzetnost Fakulteta informacionih tehnologija – FIT kao naučne i obrazovne ustanove, najbolje su prepoznali i ocenili studenti, partneri, poslovna i akademska zajednica, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Konačna odluka doneta je na osnovu analize svih dobijenih rezultata koji su potvrdili da je Fakultet informacionih tehnologija – FIT visokim kvalitetom obrazovnog kadra, istraživačkim projektima, saradnjom sa eminentnim državnim i međunarodnim institucijama, ostvario dobre poslovne rezultate, poštujući visok stepen profesionalnosti i etičnosti, uvažavao svoje poslovne partnere, klijente i potrošače, i vodio računa o širim društvenim interesima, lokalnoj zajednici i ekološkim imperativima okruženja. Veliko interesovanje studenata za upis na studije i pored velikog broja konkurentskih fakulteta, kao i veliki broj nekadašnjih studenata koji zauzimaju najviše pozicije u vodećim kompanijama u zemlji i Regionu, potvrđuju ovu odluku.

Godišnja nagrada BIZNIS PARTNER, kreirana pre petnaest godina (1995) sa ciljem da skrene pažnju javnosti i promoviše kompanije i institucije koje se u svom poslovanju rukovode visokim profesionalnim standardima, čvrstim etičkim normama iskazujući dobre poslovne rezultate, izrasla je u prestižno poslovno i javno priznanje Regiona. BIZNIS PARTNER je potvrda poslovne uspešnosti i regionalne prepoznatljivsti, a dobitnicima je posebna čast – budući da kompanije same biraju i ocenjuju svoje poslovne partnere za koje smatraju da ispunjavaju 10 /deset/ postavljenih kriterijuma.

Sveobuhvatan, iscrpan i analitičan metod izbora laureata, od nominacije do konačne odluke, uz angažovanost velikog broja kompanija i institucija, štampanih i elektronskih medija, poslovnih asocijacija i udruženja, podstiče stvaranje novih partnerstava i uspostavljanja bolje poslovne saradnje u Regionu, a na širem nivou i unapređenje poslovne i investicione klime, kao i bržeg ekonomskog povezivanja i prosperiteta.

Leave a Reply