E-servisi · IT

Formiran Savet za naučno-istraživačku delatnost

U Ministarstvu odbrane Vlade Republike Srbije danas je konstituisan Savet za naučno-istraživačku delatnost i za predsednika ovog saveta izabran državni sekretar tog ministarstva Zoran Jeftić.
U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je Savet zadužen za razmatranje pitanja iz oblasti naučno-istraživačke delatnosti u sistemu odbrane, a obrazovan je kao stručno i savetodavno telo ministra odbrane.

Sednici Saveta prisustvovalo je 18 članova, među kojima su bili državni sekretari ministarstava odbrane, za nauku i tehnološki razvoj, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti i Konferencije univerziteta Srbije.

To telo formirano je na osnovu odluke ministra odbrane, a za zamenika predsednika izabran je načelnik Uprave za strategijsko planiranje, brigadni general Mitar Kovač, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply