IT

Formtech saosnivač Nordijske privredne komore u Srbiji

Kompanija Formtech jedan je od 24 osnivača Nordijske privredne komora u Srbiji.

Cilj Komore je jačanje saradnje između nordijskih kompanija i Srbije, kao i kreiranje osnova za bolji kontakt i razmenu znanja, kako u okviru same nordijske poslovne zajednice, tako i između nje i njenih srpskih partnera. Dušan Katilović, CEO Formtecha, izabran je na osnivačkom skupu za člana Borda guvernera Nordijske privredne komore, čime je odato priznanje za uspešnu saradnju Formtecha sa njegovim nordijskim partnerima.

Leave a Reply