Događaji · E-servisi · IT

FP7 konferencija u Beogradu

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije i Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije organizuju Konferenciju o tehničkim, administrativnim, finansijskim i pravnim aspektima projekata Okvirnog programa 7 (FP7), sa specijalnim fokusom na informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), koja će se održati u Beogradu od 20. do 21. februara 2008. godine.
Eminentni predstavnici Evropske komisije govoriće o pravilima i uslovima učešća u programu FP7, koji za kompanije pruža dvostruku korist: dobijanje finansijske podrške za učešće u istraživačko-razvojnim projektima i mogućnost njihovog proboja na evropsko tržište kroz saradnju sa evropskim partnerima.
Poseban deo Konferencije posvećen je prezentaciji kompanija iz zemalja članica Evropske unije i iz Srbije, kako bi se sagledao zajednički interes za saradnju u projektima programa FP7. Ovakva vrsta događaja, poznata pod nazivom “brokerage event”, popularna je u Evropi i postala je uobičajena praksa za nalaženje odgovarajućih partnera za saradnju na projektima u Okvirnom programu 7.
Za učešće na Konferenciji ne plaća se kotizacija. Sve informacije o Konferenciji, kao i formular za registraciju, mogu se naći na sajtu Konferencije http://fp7.mtid.sr.gov.yu.

Leave a Reply