IT

FSC dinamički centar podataka

Dinamički centar podataka je strategija Fujitsu Siemens Computers-a u vođenju poslovnog i odgovornog IT-a korišćenjem najnovijih tehnika virtualizacije i automatizacije.

Sistemi za skladištenje podataka i računarski resursi se povlače i automatski dodeljuju aplikacijama koje su trenutno prioritetne u okviru poslovanja. Zato ne samo da IT postaje življi, efikasniji i pouzdaniji već i dobro pripremljen za integracije u servisno orjentisanu arhitekturu.

Ranije testirana i osiguranog kvaliteta, dinamička IT rešenja su ključne aplikacije u SAP-u, Oracle-u, Microsoft-u i sistemima zasnovanim na trakama i smanjuju implementaciono vreme na minimum. Jednom razvijeni i korišćeni od strane stotina kompanija širom sveta, oni pružaju brzo napredovanje ka visoko uslužno orjentisanom IT-u.

Leave a Reply