IT

Fujitsu i SalesForce.com proširuju saradnju

Kompanije Fujitsu i Salesforce.com („Sejlsfors-dot-kom“) proširuju i unapređuju globalno partnerstvo – Fujitsu postaje jedan od globalnih sistem integratora kompanije Salesforce.com.

Dokazan uspeh kompanije Fujitsu u radu sa klijentima u SAD, Australiji i Velikoj Britaniji širi se globalno. Veliki rast sada beleži i tržište zemalja ASEAN-a i Japana. Kao rezultat zahteva sa ovih tržišta i unapređenog partnerstva sa kompanijom “Salesforce.com”, Fujitsu će značajno investirati u pojačavanje svojih konsultantskih i prodajnih sposobnosti. Ovaj korak u sedmogodišnjem partnerstvu kompanija Fujitsu i salesforce.com, koristiće klijentima u svim ovim zemljama i obezbediće korisnicima koji imaju globalne operacije – konzistentne usluge na svim globalnim lokacijama.

Fujitsu je u potpunosti shvatio naše složene poslovne procese i modele podataka, i implementirao u Salesforce.com rešenje koja nam je pomoglo da steknemo bolji uvid u poslovanje svojih klijenata i obraćamo im se efikasnije, što rezultira značajnim poboljšnjem naših email-marketing kampanja i komunikacije sa našim najznačajnijim klijentima“, potvrđuje Maja Bal (Maya Bull) – menadžer odnosa sa korisnicima (CRM) kompanije Sportingbet za EMEA region – jednog od klijenata Salesforce.com-a.

Ovo rešenje je takođe pružilo višem menadžmentu kompanije Sportingbet (prev. „Sportsko klađenje“) pristup izveštajima i komandnim ekranima gotovo u realnom vremenu, korišćenjem mogućnosti izvešavanja sistema Salesforce.com – čime se sada obezbeđuju vredne informacije širom EMEA regiona koje ranije nisu bile dostupne na centralizovanoj lokaciji.

Više od 200 klijenata širom sveta u oblasti finansijskih usluga, maloprodaje, zdravstva i proizvodnje već se uverilo u koristi od iscrpne ekspertize koju Fujitsu poseduje u integrisanju „Salesforce CRM“ i „Force.com“ platforme u njihove postojeće aplikacije. Unapređeno partnerstvo na ovoj osnovi pomaže korisnicima da modernizuju okruženja svojih aplikacija unapređenjem poslovnih procesa i konsolidovanjem informacija o korisnicima iz višestrukih izvora u jedan standard koji se lako održava, čime se eliminišu redundantni ili manuelni procesi.

Kombinovanjem tehnologija i usluga koje sprežu snage obe kompanije, Fujitsu i Salesforce.com ciljaju na to da će moći da optimizuju kompletne ICT sisteme korisnika koji šire svoje poslovanje širom sveta ili istražuju načine da ubrzaju svoje menadžment procese i smanje troškove.

„Među našim klijentima se rapidno uvećavaju zahtevi za ’cloud computing’ rešenjima koja minimiziraju troškove razmeštanja postojećeg sistema na nove lokacije, eliminišu potrebe da klijenti održavaju svoj hardver i softver, i pružaju kompanijama troškovno-efikasnu skalabilnost i efikasnost“, rekao je Ričard Kristo (Richard Christou), viši izvršni potpredsednik korporacije Fujitsu Limited. „Kao globalni sistem integrator za ’salesforce.com’ platofrmu, sada možemo da izađemo u susret i, pružanjem najkonzistentnijih i najpouzdanijih servisa, svom partneru pomognemo da razvije nova rešenja koja će našim zajedničkim klijentima omogućiti da iskoriste prednosti efikasnosti ’salesforce.com oblaka’, čime će ti servisi biti omogućeni i dostupni širom sveta. Ovo partnerstvo važan je činilac realizacije naše globalne ’klaud-strategije’ koju smo objavili prošlog meseca. Nakon aktiviranog i aktivnog modela pružanja infrastrukturnih resursa u vidu usluge, što smo svrstali u ’Model 1’ili korišćenje IT infrastrukture ’iz oblaka’, ovo je zapravo korak ka ustanovaljvanju ’Modela 2’ – eksploatisanju ’oblak-računarstva’ korišćenjem aplikacija“, zaključio je Kristo.

„Fujitsu je dokazan i proveren partner koji razume potrebe savremenih kompanija koje teže da iskoriste benefite korporativnog oblak-računarstva. Kao jedan od četiri naša globalna partnera u domenu sistem integracije, težimo da na ovaj način Fujitsu pomogne korisnicima ’salesforce.com’ da unaprede svoje poslovanje. Fujitsuovo neverovatno usredsređivanje na uspeh korisnika, uz njihovu ekspertizu u industriji, zaista pomaže da se koncept oblak-računarstva lakše prihvati širom sveta“, rekao je Džorž Hju (George Hu), izvršni potpredsednik sektora za marketing i partnerstva u kompaniji Salesforce.com.

Leave a Reply