IT

Fujitsu inicijativa “Moj prvi Hyper-V”

Kompanija Fujitsu je pokrenula novu incijativu sa ciljem da malim i srednjim preduzećima pomogne da iskoriste prednosti koje im u poslovanju može doneti virtuelizacija servera.

Inicijativa „Moj prvi Hyper-V“ (eng. My Very First Hyper-V) predstavlja kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti koja obezbeđuje pristupačan i lako-upravljiv ulazak u svet virtuelizacije servera, i koja malim i srednjim preduzećima pre svega znači značajno smanjene fiksne i operativne troškove, kao i povećanu fleksibilnost i dostupnost sistema.

Cilj inicijative, koju su združeno osmislile i razvile kompanije Fujitsu i Microsoft, je da omogući malim i srednjim preduzećima da maksimizuju korist od investiranja u IT hardver i softver. „Moj prvi Hyper-V“ obuhvata najnovije Fujitsu PRIMERGY x86 servere i ETERNUS DX disk-sisteme za skladištenje i čuvanje podataka – kao fleksibilnu i proširivu hardversku platformu za uvođenje virtuelizovane IT infrastrukture na tehnologiji „Microsoft Hyper-V Server 2008 R2“, i upravljane tehnologijom „Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2“.

Virtuelizacija servera je efikasan način da se u nekom preduzeću upregnu i optimizuju serverski kapaciteti, i ujedno smanje troškovi za električnu energiju i administriranje sistema. Prelaskom na virtuelizaciju i korišćenjem manjeg broja bolje iskorišćenih servera u Hyper-V okruženjima, mala i srednja preduzeća mogu realno da očekuju smanjenje svojih izdataka za hardver, električnu energiju i manje operativne troškove.

Leave a Reply