IT

Fujitsu nudi napredna WhiteCanyon rešenja za trajno brisanje podataka

Fujitsu objavljuje sklapanje prioritetnog partnerstva sa kompanijom WhiteCanyon, vodećim dobavljačem sigurnosnog softvera sa tehnologijom za trajno brisanje podataka, koje mu omogućava da korisnicima ponudi najbolja korporativna rešenja u toj klasi (Data Deletion Enterprise Solutions).

Fujitsu planira da ovu tehnologiju uvrsti i dalje distribuira kroz čitav spektar svojih IT proizvoda, usluga i rešenja. Saradnja dveju kompanija počinje time što Fujitsu od danas direktno prodaje pakete proizvoda WhiteCanyon-a, uključujući i renomirani softverski paket White Canyon WipeDrive.

Poslovne koristi

U sklopu šire inicijative za unapređenje bezbednosti podataka i održivosti IT-ja, Fujitsu svojim korisnicima od sada nudi najviše dostupne standarde za trajno brisanje podataka. Poslovni korisnici po potrebi mogu jednostavno i efikasno da obrišu podatke sa svojih sistema za skladištenje podataka, i time spreče mogućnost da dospeju u neželjene ruke, a ujedno ispune i važeće preporuke o bezbednosti informacija, uključujući standard ISO27000. WipeDrive štedi vreme i novac korisnika kao prvo i jedino rešenje na tržištu koje omogućuje brisanje podataka sa desktop PC računara, laptopova, servera i sistema za skladištenje podataka koji se isporučuju u vidu uslužnih veb-servisa. WipeDrive se takođe može postaviti kao podrazumevan sistem za lokalno podizanje (boot) na pojedinačnom, ciljanom sistemu, ili kao pre-boot pret-sistemsko izvršno okruženje (PXE) mrežnog boot-scenarija koji opslužuje brojne računarske sisteme.

WipeDrive 6.1, koji je od sada dostupan preko Fujitsu prodajnih partnera u Evropi, na Srednjem Istoku i u Africi, postao je vodeće rešenje za brisanje podataka sa tvrdih diskova. Vladine agencije, Vojska SAD i kompanije sa „Fortune 500“ liste, širom sveta koriste WipeDrive za brisanje i trajno uklanjanje podataka sa hard-diskova. Pored toga što se ispunjavaju striktne zakonske odredbe, na taj način se mogu ustanoviti i oditovani standardi kvaliteta koji donose veliku prednost i rasterećenje kompanijama prilikom demonstriranja usaglašenosti sa zahtevima trećih strana – i to bilo da se korporativni podaci čuvaju na uređaju u posedu kompanije ili njenih zaposlenih, i bez obzira na poreklo njihovih proizvođača.

Iz ugla rukovodilaca

Rolf Kleinwächter, viši potpredsednik Grupe za razvoj proizvoda kompanije Fujitsu Technology Solutions:

„Fujitsu je neprestano posvećen unapređenju bezbednosti podataka svojih korisnika i omogućavanju održivijeg modela korišćenja IT-ja, sa jednim od najširih portfolija IT proizvoda, rešenja i usluga na svetu. Korporativni paket rešenja kompanije WhiteCanyon za trajno brisanje podataka podržava ovaj cilj, i sada istražujemo sve načine na koji WipeDrive možemo da distribuiramo u novim oblastima poslovanja počev od opcija isporuke kroz oblak-okruženja, preko održavanja, vođenih sistema za skladišenje podataka i vođenih radnih mesta, do remarketinga Fujitsu uređaja.”

Peter Polzer, potpredsednik kompanije WhiteCanyon, u Evropi i Aziji:

„Tek oko 8% podataka na uređajima kojima je u nekom trenutku promenjena namena – prodatim „polovnim“ laptopovima, poklonjenim desktop PC računarima, ili nosiocima informacija u storidž sistemima – izbrisano je trajno. Taj podatak i činjenica su iznenađujući, s obzirom da se time ozbiljno narušavaju sveprisutne obaveze o bezbednosti korporativnih podataka, za šta je direktno odgovoran izvršni menadžment u kompanijama. WhiteCanyon, od sada u partnerstvu sa kompanijom Fujitsu, pomaže da i preostalih „90+“ procenata podataka ostane resurs, a ne prepreka, u kompanijama širom regiona EMEA.”

Leave a Reply