IT

Fujitsu nudi System Center Essentials 2010 rešenje za virtuelizaciju servera u MSP-

Fujitsu je objavio globalnu dostupnost sveobuhvatnog rešenja za upravljanje IT sistemima – “System Center Essentials 2010 (SCE 2010)” korporacije Microsoft, u koje je već integrisan Fujitsuov PRIMERGY „ServerView“ softver za upravljanje sistemima.
Na globalnom nivou, Fujitsu nudi OEM verziju SCE 2010 koja, integrisana sa ServerView-om, pruža jedinstveno rešenje za intergisano upravljanje širokom lepezom zadataka i na fizičkim i na vitruelnim serverima, klijentima, hardveru, softveru i IT uslugama – sa jedne konzole.

SCE 2010 je tako dizajniran, i cena mu je tako određena, da omogućava srednjim preduzećima jednostavan pristup podsticajnim poslovnim koristima od virtuelizacije servera, i omogućava im da polako počnu sa prebacivanjem većeg broja rutinskih operacija u „računarski oblak”, zadržavajući kritične poslovne operacije potpuno unutar svoje fizičke infrastrukture. Ovaj proizvod upotpunjava Fujitsuovu sopstvenu ponudu softvera za upravljanje sistemima – ServerView Suite, koji sadrži mnoge komponente dizajnirane tako da zadovolje potrebe većih srednjih i velikih preduzeća.

Idealan za preduzeća koja posluju sa velikim brojem partnera, SCE 2010 se lako instalira, daljinski kontroliše i održava. Podržava rad do 50 servera i maksimalno 500 klijenata. Zahvaljujući PRIMERGY ServerView-u značajno poboljšava mogućnosti upravljanja sistemom i predstavlja rešenje koje podjednako ubrzava rešavanja problema i omogućava automatizaciju ažuriranja sistema i prikupljanja podataka, i čini da korisnici i sistem-integratori aktivno upravljaju IT okruženjem i održavaju sistem ažurnim (up-to-date).

Da bi izbacili ovakvo rešenje na tržište, Microsoft i Fujitsu su se udružili i integrisali Fujitsuovu dubinsku ekspertizu u upravljanju serverima i Microsoftove šire mogućnosti u upravljanju IT portfolijom. Ovo je rezultiralo upravljivom i cenovno dostupnom polaznom osnovom za virtuelizaciju servera, koja nudi malim i srednjim preduzećima značajno smanjene fiksne i operativne troškove, kao i povećanu fleksibilnost sistema.

SCE 2010 treba da pomogne malim i srednjim preduzećima da aktivno upravljaju svojim IT okruženjem, preko pojednostavljenja složenih IT zadataka sa ciljem da se IT hardver, softver i usluge maksimalno iskoriste. Korisnici koji upotrebljavaju Fujitsuove proverene i pouzdane PRIMERGY servere arhitekture “x86” i ETERNUS DX sisteme skladištenja podataka na disku kao fleksibilne i proširive platforme za uvođenje nove virtuelne IT infrastrukture, u stanju su da koriste tehnologiju virtuelizacije kao što je Microsoft Hyper-V server serije 2008 R2 zahvaljujući integraciji sa ServerView Suite-om.
„Iako virtuelizacija postaje sve dostupnija srednjim preduzećima, ona još uvek nije ni toliko jednostavna ni toliko jeftina za uvođenje“, smatra Jens-Peter Sajk, viši potpredsednik Odeljenja za x86 serverske proizvode u kompaniji Fujitsu Technology Solutions. „Ovo globalno dostupno OEM izdanje ’Microsoft System Center Essentials 2010’ projektovano je da malim i srednjim preduzećima ulije pouzdanje da će dobiti funkcionalno, skalabilno i stabilno rešenje za infrastrukturu bilo u ‘oblaku’ ili van njega, po odgovarajućoj ceni i sa jasnim i jednostavnim alatima za tekuće upravljanje.”

„Microsoft se obavezao da će obezbeđivati proizvode i rešenja koja pomažu uspehu i smanjenju troškova srednjih preduzeća”, izjavio je Gart Fort, generalni direktor Centra sistema i virtuelizacije u Microsoft korporaciji. „Mnoga mala i srednja preduzeća su svesna efikasnosti i fleksibilnosti virtuelizacije, ali su oklevala da ih uvedu zbog troškova i složenosti. Sa SCE 2010 i Hyper-V, Fujitsu i Microsoft pomažu malim i srednjim preduzećima da načine prvi korak prema isplativoj virtuelizaciji, jednostavnoj za uvođenje.”

Microsoftov SCE 2010, integrisan sa Fujitsuovim PRIMERGY ServerView-om, već je dostupan kod ovlašćenih distributera i proodavaca.

Leave a Reply