IT

Fujitsu osvojio dve Green IT nagrade

Fujitsu je objavio da je PRIMERGY BX900 blade server osvojio prestižnu nagradu japanskog Veća za promovisanje green IT-a (Green IT Promotion Council) zbog vrhunskog dizajna za uštedu energije.

PRIMERGY BX900 nagrađen je posebnom Green IT nagradom za 2009. godinu u kategoriji “Štednja potrošnje energije u IT-u” kao superiorni ekološki proizvod. Osim toga, Fujitsu je osvojio nagradu Kancelarije generalnog direktora za trgovinsku i informacijsku politiku u kategoriji “Štednja energije kroz korišćenje IT-a” za projekt “Pristup smanjenju CO2 kroz korišćenje Modal Shift Simulation” kojeg je razvio u saradnji sa kompanijom za logističke usluge, Suzuyo & Co.

Veće za promovisanje Green IT-a je združena vladina, preduzetnička i stručna organizacija osnovana 2008. u svrhu promovisanja konkretnih aktivnosti za zaštitu u Japanu na području IT industrije. Green IT nagrada je osnovana u čast doprinosa razvoju, širenju i primeni informatičke opreme, usluga i rešenja koja će dodatno smanjiti potrošnju energije, sa ciljem povećanja korišćenja green IT proizvoda. Nagrada je utemeljena na ideji da je društvo koje u isto vreme čuva životnu okolinu, postiže i maksimalni ekonomski rast. Green IT nagrada podržana je od strane japanskog Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije.

Svi Fujitsu proizvodi prisutni na tržištu zadovoljavaju najstrože kriterijime green IT-a koji je odavno deo korporativne politike Fujitsua, te mu se posvećuje posebna pažnja prilikom razvoja svakog pojedinog proizvoda.

Leave a Reply