IT

Fujitsu otkupljuje Siemens-ov udeo u kompaniji Fujitsu Siemens Computers

Kompanije Fujitsu Limited i Siemens AG objavljuju da će Fujitsu otkupiti Siemens-ov 50% udeo u zajedničkoj (joint venture) kompaniji Fujitsu Siemens Computers (Holding) B.V.

Postignut sporazum između kompanija-akcionara će, nakon dobijanja dozvole i potvrda relevantnih regulatornih tela, stupiti na snagu počev od 1. aprila 2009. Fujitsu Siemens Computers je osnovan 1. oktobra 1999. godine kao 50-50% zajedničko ulaganje kompanija Fujitsu Limited i Siemens AG, sa sedištem u Marsenu (Maarssen), u Holandiji.

Za deceniju poslovanja, kompanija je osvojila vodeću poziciju na tržištu Evrope, Srednjeg istoka i Afrike, u domenu IT infrastrukture, kao i reputaciju za kvalitet i inovacije na polju servera, PC računara i sistema za skladištenje podataka (storidž). Odgovarajući na potrebe svojih klijenata, Fujitsu Siemens Computers je takođe brzo razvio i svoj poslovni segment infrastrukturnih usluga u cilju isporuke kompletnog dijapazona inovativnih IT rešenja.

„Potpuno integrisanje Fujitsu Siemens Computers-a u Fujitsu Group se savršeno uklapa u našu globalnu strategiju rasta,” rekao je Kuniaki Nozoe, predsednik Fujitsu-a. „Nasleđujemo snažnu korisničku bazu u EMEA regionu i resurse istraživanja i razvoja koji mogu da podrže naš globalni razvoj proizvoda — uz izuzetno talentovane zaposlene koji dele naše vrednosti i posvećenost rastu i razvoju zajedno sa našim korisnicima, kao njihovim poslovnim partnerima od poverenja.” „Svoju kompaniju nastavljamo da fokusiramo na strateške sektore energetike, industrije i zdravstva.

Srećni smo što će naš partner u zajedničkom ulaganju, Fujitsu, otkupiti naš udeo u kompaniji Fujitsu Siemens Computers i dovesti je do novih nivoa uspešnosti” dodao je Joe Kaeser, Siemens-ov direktor finansija. Na osnovu potpisanog ugovora o kupovini akcija, Fujitsu će otkupiti Siemens-ov udeo za oko 450 miliona evra. Obe kompanije planiraju da realizuju transakciju zaključno sa 1. aprilom 2009. godine, nakon dobijanja dozvole i potvrda relevantnih regulatornih tela.

Fujitsu Siemens Computers će nastaviti da funkcioniše kao zajedničko ulaganje (joint venture) do zaključenja transakcije. Kompanije Fujitsu i Siemens takođe su objavile da je dosadašnji direktor i predsednik Fujitsu Siemens Computers-a, Bernd Bischoff, napustio kompaniju iz privatnih razloga. Kai Flore, finansijski direktor Fujitsu Siemens Computers-a, postavljen je za novog direktora i predsednika kompanije.

Tokom niza godina, kompanije Fujitsu i Siemens su razvile partnerstvo koje natkriljuje međusobno deljenje tehnologija i ostale aktivnosti poslovne saradnje na polju informatičkih komunikacija. Ove kompanije će i u buduće nastaviti da sarađuju na različitim poljima tehnologij

Leave a Reply