IT

Fujitsu: Svetski rekord u virtuelizaciji

Fujitsu potvrđuje da su PRIMERGY blejd serveri rešenja pogodna za brže, jednostavnije i jefinije formiranje i održavanje IT infrastrukture u kompanijama srednje veličine, filijalama i velikim data centrima. Najnoviji dugotrajni testovi Fujitsu PRIMERGY rezultirali su postizanjem novog svetskog rekorda u klasi dual-socket servera na VMware VMmark 2.1.1 testu, na kome je ovaj sistem postigao rezultat od [email protected] tile-a1.

Poslovni benefiti

Da bi ostala konkurentna, IT infrastruktura kompanije mora da doprinosi smanjenju troškova, maksimizovanju performansi i brzom reagovanju na promene. Fujitsu PRIMERGY blejd serveri omogućuju korisnicima da konsoliduju brojne servere, komponente i istovremeno smanje troškove investicije. Manje servera je takođe lakše, brže i jeftinije posedovati i održavati, što smanjuje operativne troškove. Poslovna agilnost podržana je jednostavnijim, modularnim dizajnom i korisnim opcijama koje doprinose smanjenju vremena razmeštanja sistema sa sata na minute.

Virtuelizacijom servera nudi se dodatna opcija za konsolodaciju. U ovom slučaju, konsolidacija se postiže podizanjem nekoliko virtuelnih servera na jednoj hardverskoj platformi. Fujitsu PRIMERGY BX blejd serveri su prosto savršena opcija za virtuelizaciju x86 servera sa dodatnim prednostima, kao što su unapređeno upravljanje, veća dostupnost i operativna efikasnost preko deljene infrastrukture i virtuelnih ulaza/izlaza.

Fujitsu PRIMERGY BX blejd serveri nude bolje performanse u virtuelizovanim okruženjima u poređenju sa drugim sistemima. To unapređuje konkurentnost i potencijal organizacija za ostvarivanje boljih poslovnih rezultata.

Leave a Reply