Categories
IT

Fujitsu u vrhu liste ekoločkih globalnih ICT lidera

Najiscrpnija nezavisna studija „zelenih akreditiva“ ikada sprovedena, procenjuje dobavljače koji sprovode inicijative za smanjenje emisije štetnih gasova staklene bašte (GHG) u ICT industriji, ističući kompanije koje su globalno usredsređene na održivost. Kompanija Fujitsu sa ponosom objavljuje da se nalazi među ovim dobavljačima.

Novi izveštaj istraživačke kuće Gartner i globalne organizacije WWF (World WildLife Fond) za 2010. godinu, pod nazivom „Liderstvo u poslovanju sa niskom emisijom ugeljnika i očuvanjem životne sredine u ICT industriji” (Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry by Gartner and WWF, 2010), pruža sveobuhvatna rangiranja ICT dobavljača u pet glavnih kategorija, na osnovu isrpnog istraživanja. Fujitsu je rangiran kao prvi u sledeće dve od ovih pet kategorija: „Transformacija IT-ja“ i „Interne ekološke performanse“.

Ova studija Gartnera i WWF ispituje kako 19 dobavljača tehnologija i usluga koji su učestvovali u istraživanju, odgovaraju na potrebe klijenata danas i ubuduće – svojim fokusiranjem na smanjenje emisije štetnih gasova staklene bašte (GHG).

Na osnovama od preko dvadeset godina posvećenosti zaštiti životne sredine, Fujitsu je usredsređen na „Green ICT“ koncept u kompletnom životnom ciklusu svojih proizvoda – od fundamentalnih istraživanja tehnologije i razvoja, preko projektovanja i rada proizvoda u eksploataciji, do operativnih usluga recikliranja u zemljama širom sveta. Fujitsu-ova globalna inicijativa za ekološkom informacionom tehnologijom, „Green Policy Innovation“, ima za cilj da postigne ukupno smanjenje emisije ugljen dioksida (CO2) od preko 15 miliona tona u četvorogodišnjem periodu od fiskalne 2009. do fiskalne 2012. godine. Tokom fiskalne 2009, Fujitsu je već smanjio globalnu emisiju ovog gasa za 2,37 miliona tona, premašivši planiranih 2,13 miliona tona.

Kompanija je posvećena isporuci proizvoda koji i kupcima omogućavaju da smanje svoje „ugljenične-otiske“ i ispune sopstvene obaveze po tom pitanju. Oslonac njenog istraživanja i razvoja, „Fujitsu Laboratories“, već je počeo da meri potencijalne efekte na smanjenje emisije ugljendioksida svih tehnologija koje se trenutno razvijaju, i tokom poslednje fiskalne godine više od polovine svih predstavljenih Fujitsu proizvoda širom sveta bilo je nagrađeno „super zelenim statusom“ (Super Green) ili statusom „sa tri zvezdice“ u okviru interne šeme označavanja i obeležavanja ekoloških IT proizvoda. To znači da ovi proizvodi ispunjavaju najrigoroznije kriterijume usklađenosti sa ekološkom svešću.

Fujitsu je lider i u pomaganju svojim korisnicima da bolje shvate kako da smanje sopstvenu emisiju gasova staklene bašte uz pomoć svoje ICT opreme. Pored pomenutog sistema obeležavanja svojih „Green IT“ tehnologija, primer za to su i novi proizvodi u vidu „0-Watt“ spektra monitora, PC računara i servera, kao i PRIMERGY CX1000 cloud-servera, koji postavlja nove standarde u ekonomiji data-centara tako što optimizuje operativne izdatke korisnika za električnu energiju, klimatizaciju i prostor.

Aktivno vođstvo u „Green ICT“ inicijativama i omogućavanje kupcima da smanje emisiju gasova staklene bašte

Fujitsu ima aktivnu lidersku ulogu i u „Green ICT“ inicijativama širom sveta – prisustvom u svim značajnijim radnim grupama za smanjenje ugljendioksida, među kojima su „Green Grid“, „Inicijativa Evropske unije ICT4EE“, „Climate Savers Computing Initiative“, „Copenhagen Communiqué on Climate Change“, „Japan Climate Leaders’ Partnership (Japan-CLP)“,“ EPEAT“, „Energy Star“, „Blue Angel“, „Nordic Swan“ i „German BITKOM Green IT Alliance“.

Širom sveta kompanija sarađuje sa svojim korisnicima na razvoju i implementaciji rešenja koja daju momentalne i dugoročne efekte smanjenja emisije štetnih gasova staklene bašte. Na primer, u Finskoj je Fujitsu isporučio nacionalni centar za elektronsko izdavanje lekarskih recepata i registar pacijanata Zavodu za socijalno osiguranje Finske (Social Insurance Institution of Finland, Kela).

Ciljevi ovog projekta su da omogući efikasnu razmenu informacija između pružalaca zdravstvenih usluga, i omogućavanje građanstvu elektronskog pristupa servisima primanja elektronskih recepata i uvida u svoje zdravstvene informacije, čime smanjuju posete zdravstvenim ustanovama koje su bile prouzrokovane manjkom informacija. Elektronski recepti i pristup podacima pacijentima, odnosno korisnicima usluga zdravstvene zaštite – pomažu i da se smanji količina odštampanih dokumenata i medicinskih zapisa na filmovima. Fujitsu je projekat elektronskog zdravstvenog centra takođe isporučio i Španiji i Kanadi.

„Pozdravljamo saznanja do kojih su u svom izveštaju došli Gartner i WWF, koja ujedno predstavljaju i nezavisnu afirmaciju Fujitsu-ove dugoročne posvećenosti inicijativama za zaštitu životne sredine, i koja će pomoći klijentima da bolje razluče ICT dobavljače koji su istinski lideri u oblasti ’Green ICT’,” rekao je Atsuhisa Takahaši, predsednik Jedinice za korporativnu ekološku strategiju u kompaniji Fujitsu. „U budućnosti predviđamo svet u kome će emisija ugljendioksida moći da se oseti na svakom koraku, da se meri i prikazuje u realnom vremenu, pomažući nam da svoje aktivnosti prilagodimo i uskladimo sa globalnom životnom sredinom.”

Alison O Flin, globlani izvršni direktor za održivost, u sektoru „Global Business Group“ kompanije Fujitsu, kaže: „Čestitamo Gartneru i WWF na ovom ogromnom istraživanju koje obezbeđuje veću transparentnost u tome dokle je IT industrija stigla u odnosu prema održivosti i tranziciji ka ’nisko-ugljeničnoj ekonomiji’.”