IT

Funkcija SAP Konsolidacije u Delta Holdingu

Početak 2009. godine u Delta Holdingu obeležio je i početak implementacije SAP funkcionalnosti za finansijsku konsolidaciju od strane firme b4b

Implementacija ovog rešenja u jedan od najvećih i najkomplesnijih poslovnih sistema u regionu Jugoistočne Evrope, predstavlja izazov projekta koji se realizuje sa regionalnim liderom u SAP konsaltingu – b4b.

Osnovni cilj je projektovanje pouzdanog i efikasnog sistema konsolidovanog izveštavanja, što predstavlja zadatak jednako važan prema zakonskim obavezama, ali i za strateško i operativno upravljanje ovakvim poslovnim sistemom.

Leave a Reply