IT

Gartner: Rezultati prvog kvartala 2010. nadmašili očekivanja Wall Streeta

Gartner Inc., vodeća svetska analitička kompanija na području primene informatičke tehnologije u poslovanju sa sedištem u Stamfordu; Connecticut, SAD , objavila je u sredu, 5. maja, poslovne rezultate prvog kvartala 2010., koji su nadmašili očekivanja berzanskih analitičara.

U prvom kvartalu 2010. ukupni prihod je porastao osam posto na 295,8 miliona USD u odnosu na isti period lane kada je iznosio 273,53 miliona USD, a što je povećanje u odnosu na 286,69 miliona USD koliko su projektovala četiri analitičara Wall Street-a. U ukupni prihod prvog kvartala 2010. su uvršteni i rezultati poslovanja kompanija AMR Research, Inc. i Burton Group Inc. kupljenih u decembru 2009. Izuzimajući uticaj promene kursa, prihod je narastao za četiri posto.

Početkom decembra 2009. Gartner je za 64 miliona USD kupio AMR Research , privatnu nezavisnu istraživačku kompaniju fokusiranu na globalno upravljanje lancem nabavke i tehnologijama koje ga podržavaju. Gartner je 30. decembra 2009, neposredno pred kraj poslovne 2009, kupio Burton Group za približno 56 miliona USD. Burton Group je vodeća istraživačka i savetodavna kompanija koja je usmerena ka pružanju praktičnih i podrobnih tehničkih saveta IT stručnjacima koji se operativno bave tehnologijom.

Gartner Inc. se uz istraživanja (Gartner Research), kao osnovne poslovne delatnosti, bavi i pružanjem savetodavnih usluga (Gartner Consulting), te organizacijom simpozijuma, konferencija i izložbi vezanih za IT (Gartner Events).

IT stručnjaci, krajnji korisnici informatičke tehnologije u privatnim i javnim preduzećima i organizacijama odabiru Gartner Research, usluge korišćenja istraživanja Gartnerovih analitičara i direktnog savetovanja sa njima, u zavisnosti od svog područja delovanja i izvršnom nivou.

Gartnerova istraživanja su usmerena i prema tehnološkim kompanijama i investitorima koji se takođe oslanjaju na savete i analize Gartnerovih analitičara. Više od 60 hiljada klijenata u deset hiljada različitih organizacija širom sveta su Gartnerovi klijenti.

Leave a Reply