IT

Gigaset vrši zamenu litijum jonskih baterija serije SL910

Gigaset Communications GmbH vrši zamenu litijum jonskih baterija telefonskih slušalica serije SL910 (Gigaset SL910, Gigaset SL910A i Gigaset SL910H), jer u vrlo retkim slučajevima može doći do pregrevanja ćelija baterija. Gigaset kao proizvođač proizvoda visokog kvaliteta, preduzima mere predostrožnosti kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti korisnika usled neispravnosti baterija proizvedenih od strane istog proizvođača. Savetuju se korisnici da što je pre moguće pomenute baterije zamene novim.

Rizične baterije su:

Baterije serije Gigaset SL910 (broj V30145-K1310-X447) proizvedene do i uključujući 38. kalendarsku nedelju 2011. godine. Moguće ih je prepoznati po utisnutom datumu proizvodnje (na pr.: „DATE: HY3811”). Prva dva broja posle slova „HY” označavaju broj nedelje tokom koje su proizvodene. Rizične baterije su baterije proizvedene do i uključujući utisnut datum proizvodnje: „DATE: HY3811”.

Baterije sa utisnutim datumom proizvodnje: „DATE: HY3911” i kasnije u savršenom su stanju.

Iako je broj rizičnih situacija doveden u vezu sa litijum jonskim baterijama vrlo nizak, Gigaset ih je usled potencijalnog rizika od požara prijavio nadležnima. Kako bi rizične situacije usled moguće neispravnosti baterija bile izbegnute, svim korisnicima savetuje se da prestanu da koriste pomenute baterije.

Bateriju je neophodno izvaditi iz slušalice i na propisan način ukloniti. Telefon je ponovo moguće koristiti samo ako je data baterija zamenjena onom sa utisnutim datumom proizvodnje: „DATE: HY3911” i kasnije.

Uzrok problema je uklonjen, a nove baterije su u potpuno ispravnom stanju

Kontrola kvalieta Gigaset Communications GmbH sa dobavljačem je već rešila problem neispravnosti i došla do pouzdanog rešenja. Gigaset će u kratkom roku obezbediti nove besplatne baterije.

Za više detalja u vezi sa upozorenjem za korisnike i zamenom baterija posetite www.gigaset.com/hq/en/sl910_battery.

Leave a Reply