IT

Gimnazijalci i đaci srednjih stručnih škola sa odličnim i vrlo dobrim ocenama iz informatike imaju pravo na odgovarajući ECDL sertifikat

ECDL je jedinstven program sertifikacije poznavanja rada na računaru krajnjih korisnika priznat od strane svetske poslovne zajednice.

ECDL sertifikacioni program se koristi za povećanje vrednosti ljudskog kapitala i povećanje produktivnosti kroz usavršavanje kompetencija đaka, studenata i zaposlenih. Široko je prihvaćen od strane svih nivoa i veličina organizacija u sistemu obrazovanja.

Od aprila 2014 godine svi đaci i studenti sa odličnim i vrlo dobrim ocenama iz informatike imaju pravo na sticanje odgovarajućeg ECDL sertifikat uz prethodno ispunjenje zahtevanih administrativnih uslova.

ecdl

JISA je u svetlu evropskih integracija i u saradnji sa nadležnim ministarstvima učinila još jednu veoma važnu akciju sa ciljem da se domaćim đacima i studentima po završetku školovanja omoguće iste šanse za uspeh i karijeru koje imaju i njihove kolege u Evropi. Formiranjem nacionalne Komisije za analizu usklađenosti nastavnog programa informatika i računarstvo sa evropskim ECDL standardima, sastavljenom od experata delegiranih od strane Ministarstva prosvete, Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije (Sektor za informaciono društvo), Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, udruženja profesora informatike, nastavnika informatike u srednjim školama i gimnazijama, predstavnika JISA – informatičkog saveza Srbije i regionalne ECDL kancelarije u Beogradu, posle dvomesečnog rada postignuti su sledeći zaključci i konstatacije:

  1. Da se nastavni predmet računarstvo i informatika izučava četiri godine u svim tipovima gimnazije i da se isti poklapa sa programom ECDL Core u okviru ECDL Syllabus 5.
  2. Da nastavni program predmeta računarstvo i informatika u srednjim stručnim školama u prvoj godini učenja obuhvata gradivo izjednačeno sa ECDL Start u okviru ECDL Syllabus 5 za sve trogodišnje i četvorogodišnje srednje stručne škole.
  3. Dalja usklađenost predmeta iz oblasti računarstva i informatike, koji se proučavaju u srednjim stručnim školama, do nivoa ECDL Start ili ECDL Core u okviru ECDL Syllabus 5, treba biti predmet pojedinačnih analiza nastavnih planova i programa iz tih predmeta prema svim obrazovnim profilima i područjima rada.
  4. Obzirom na stepen prolaznosti koji se kod ECDL-a zahteva na nivou 75% znači da se ECDL sertifikacija može odobriti samo đacima sa zaključenom ocenom 4 ili 5 u svedočanstvu iz predmeta računarstvo i informatika. Ostali đaci moraju imati dopunsku proveru znanja ukoliko žele ECDL sertifikat.

Da bi đaci sa ocenom 4 ili 5 iz informatike dobili:

ECDL Start sertifikat, moraju platiti administrativni postupak koji obuhvata vrednost ECDL Start indeksa, trošak evidencije i izrade sertifikata, + kontrolni ispit.

ECDL Core sertifikat, moraju platiti administrativni postupak koji obuhvata vrednost ECDL Core indeksa, trošak evidencije i izrade sertifikata, + kontrolni ispit.

ECDL Profile sertifikat, moraju nabaviti ECDL Profile indeks u njega upisati minimalno 4 start modula ili 6 core modula u svojoj školi ili polaganjem kontrolnog ispita u drugim ovlašćenim testnim centrima i potom u zavisnosti od afiniteta pripremati i polagati ostale standard module.

Sve gore navedeno odnosi se i na studente koji su polagali ispit iz informatike usklađen sa ECDL testovima i dobili ocene 8, 9 ili 10, dok studenti sa nižom ocenom moraju naknadno proći uobičajeno testiranje.

Leave a Reply