Događaji · IT · Software

GISDATA Dan 2008

21. oktobra 2008. godine u kongresno-poslovnom centru Sava održana je GISDATA korisnička konferencija

Konferenciju je otvorio Goran Stepanović, direktor GISDATA Beograd, koji je prezentovao fokus, dostignuća, tehnologiju i viziju.

U svom izlaganju je istakao da je GISDATA primarno orijentisana na klijenta i unapređenje njegovih poslovnih procesa. Jedna od vizija je nesmetana razmena podataka ključnih vladinih institucija, lokalne samouprave i privatnog sektora korišćenjem savremenih informacionih tehnologija.

Na konferenciji su prezentovane sledeće teme:

  • GISDATA Beograd danas; Status i novosti u GISDATA grupi

  • GISDATA rešenja za vaše poslovne ciljeve – konsalting, tehnička podrška, edukacija, gotova rešenja (e-government, business, Application, GIS podaci)

  • Internet GIS novosti – ArcGIS Server 9.3 (Java Script i Flash API za atraktivne web GIS aplikacije, Map Cache, Web Mapping Application, .NET ADF)

  • Desktop GIS novosti – ArcGIS Desktop 9.3 (inteligentni .PDF export, Microsoft Virtual Earth integracija, ‘graphics to features’ konverzija, 3D vizualizacija, novi algoritmi za rutiranje)

  • Novosti u svetu mobilnih GIS rešenja – ArcGIS Mobile ekstenzija za ArcGIS Server (ArcGIS Mobile Application za Windows, Mobile kao idealna platforma za terenski rad), ArcPad u akciji

  • Trimble novosti

Konferencija je bila posećena od strane velikog broja korisnika ESRI tehnologije, među kojima su bili i korisnici iz Republičkog geodetskog zavoda.

Leave a Reply