IT

Gisdata Grupa ostvaruje 10% rast poslovanja u 2009.

Sa očekivanim ukupnim prihodom od skoro 30 miliona USD u 2009, Gisdata Grupa uspešno zaključuje godinu, te planira dalji selektivni međunarodni razvoj posebno za telekomunikacijsku industriju.

Gisdata Grupa, jedna od vodećih IT kompanija u regionu, te najveća kompanija za primenjena geoinformatička i specijalizovana telekomunikacijska IT rešenja na području srednje i jugoistočne Evrope, završava 2009. godinu sa očekivanim ukupnim nekonsolidovanim prihodima od skoro 30 miliona USD, što je otprilike 10 posto rasta u odnosu na proteklu godinu. Prethodne 2008. godine rast je bio otprilike 27 posto, te će time rast kroz dve godine biti skoro 40 posto.

Gisdata Grupa je u protekle dve godine povećala i broj svojih visokostručnih zaposlenih za 40; sa ukupno 140 na početku protekle godine na ukupno 180 krajem 2009. Sada sa stalnim saradnicima kompanija zapošljava preko 200 radnika. U sastavu grupe su firme u osam zemalja sa deset kancelarija u celoj regiji, jer je u godini 2009. otvorena i uspešno započela poslovanje i firma Gisdata Shpk Tirana, te je otvorena i druga kancelarija u Sloveniji, u Kopru.

Porast se, nastavljajući finansijski vrlo opreznu i sigurnu politiku kompanije, ostvaruje i dalje pretežno organski, na osnovi vlastitih resursa i internog razvoja, te korišćenjem uglavnom vlastitog kapitala, pa i ovu godinu kompanija zaključuje bez većih zaduženja.

Kompanija posluje kroz svoja dva strateška sektora, prvenstveno kroz sektor primenjenih geoinformatičkih rešenja za više industrija i tipova javne uprave tj. tzv. “enterprise geoinformation solutions“, što je u 2009. činilo oko 75 posto poslovanja. Gisdata Grupa osim toga ima i poseban sektor za vrlo specijalizovana rešenja za telekomunikacijsku industriju, što je činilo oko 25 posto poslovanja u 2009.

Tokom protekle godine kompanija je realizovala i učestvovala  na čitavom nizu projekata, kako na tržištu Hrvatske, tako i na tržištima osam zemalja u regiji. Poslovanje je time diverzifikovano kroz devet zemalja i više tržišnih segmenata, sa skoro 4000 Gisdata korisnika, te su rizici poslovanja vrlo dobro disperzirani.

Osim poslovanja u regiji, kompanija je u svom radu već od 1990-ih godina izvodila specijalizirane projekte i licencirala svoj softver ili podatke kupcima i u Zapadnoj Evropi, SAD, Latinskoj Americi i Aziji.

Leave a Reply