E-servisi · IT

GNSS tehnologija u katastru

17. oktobra 2008. u Republičkom geodetskom zavodu u saradnji sa Twinning projektom održan je seminar za privatne licencirane geodete

Seminar je otvorio Vladimir Milenković, pomoćnik direktora Sektora za osnovne geodetske radove, koji je istakao značaj Republičkog geodetskog zavoda u primeni GNSS tehnologije u Republici Srbiji. Prisutni su putem prezentacija, koje je predstavio Republički geodetski zavod u saradnji sa partnerom iz Twinning projekta, bili upoznati sa uslugama i daljim planovima Republičkog geodetskog zavoda u oblasti GNSS tehnologije.

* GNSS – stručne osnove (Twinning)
* Zakonska i podzakonska regulativa
* Zakonska i podzakonska regulativa za korišćenje GNSS
* GNSS tehnologija u premeru sa praktičnim primerom
* GNSS oprema za korišćenje u katastrima (Twinning)

Seminaru su prisustvovali predstavnici privatnih geodetskih firmi za koje je seminar prvenstveno i bio organizovan.

Leave a Reply