IT

Godina inoviranja znanja o ArchiCAD-u

hiCAD je ovu godinu proglasio kao godinu inoviranje znanja korisnika ArchiCAD-a i onih koji bi to želeli da budu.

Zato su u hiCAD-u spremili razne mogućnosti za obnovu znanja:

1. BIM (Building Information Modeling) Learnig Studio. Besplatan za sve koji ga naruče!
Sadržaj: Experiece BIM, ArchiCAD Essentials, Advanced Collaboration, Advanced Modeling, Object Creation (GDL)
Izdavač: Graphisoft

2. Interaktivni vodič kroz ArchiCAD 12

Cena 800 dinara + ptt troškovi
Prevod: Miljana Zeković dia, konsultant: Žolt Ivanovič, dia
Sadrži 10 poglavlja, 80 strana + prateći DVD
Naziv originala: Graphisoft ArchiCAD, BIM Experience Kit
Izdavač: hiCAD, Novi Sad

3. Virtual Tutor for ArchiCAD 12

Cena: 3.000 dinara za članove ArchiCADCluba (pretplata), za ostale 6.000 dinara.
Sadrži: 115 video sekvenci u trajanju od 12 sati.
Izdavač: DesignAnimation (www.archicadtutorials.com), Australia
Author: Laszlo Nady

4. ArchiCAD for AutoCAD users

Cena: 1.500 dinara za članove ArchiCADCluba (pretplata), za ostale 3.000 dinara.
Sadrži 7 poglavlja i 3 dodatka, 76 strana
Izdavač: Graphisoft, obnovljeno izdanje za ArchiCAD 12
Autori: Scott MacKenzie, Simon Gilbert, Geoffrey Moore Langdon, David Byrnes i Ralph Grabovski

5. ArchiCAD obuka

U Beogradu. Cena: 26.000 dinara, 36 časova

Van Beograda – po dogovoru.

6. Konsultacije kod vas

7. Najava: 13. ArchiCAD Akademija 15. / 17. oktobar 2009.

8. Besplatno korišćenje softvera

– studenti: http://www.hicad.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=169:za-studente-besplatan-archicad
– profesionalci: trialregistration.graphisoft.com

Leave a Reply