IT · Mobile

Gotovo četvrtina Amerikanaca gleda video preko mobilnih telefona

Cell Phone TVPredviđa se da će do 2012. godine 90% sadržaja na Internetu biti video, jedan od ključnih oblika komunikacije i bitna odrednica Cisco® strategije

Cisco® je na sajmu CES (Internatonal Consumer Electronics Show) objavio prvu fazu rezultata nove studije Visual Networking Index (VNI) Pulse Survey, koja je osmišljena da proceni ponašanje i stavove korisnika širom sveta prema videu. Ispitanici su odgovarali na pitanja u vezi sa nivoom pristupa medijskoj tehnologiji, uređajima koje koriste da gledaju video, količini vremena koje koriste gledajući video na različitim uređajima i razlozima zbog kojih gledaju video sadržaje.

Prema istraživanju koje je sprovedeno u Americi, urbanom delu Kine, Nemačkoj i Švedskoj, Amerikanci najviše gledaju televiziju- 3.8 sati dnevno. 97 odsto Kineza gleda video sadržaje preko svojih računara, dok Amerikanci sa 23 odsto predstavljaju populaciju koja najviše gleda video preko svojim mobilnih telefona, provodeći na taj način u proseku 36 minuta dnevno.

Ispitanici iz Amerike dva i po puta više gledaju profesionalne TV sadržaje (programe i filmove) nego što gledaju sadržaje koje stvaraju korisnici na svojim računarima. Nasuprot njima, Nemci duplo više gledaju sadržaje koji stvaraju korisnici nego profesionalne programe.

Prema ovom istraživanju Kinezi u proseku provedu 1.9 sati dnevno gledajući video sadržaje, dok Amerikanci i Nemci  provode sat i po, a Šveđani 0.7 sati dnevno.

ISC West 2007 - 4“Naše istraživanje otkriva inovativne načine koje ljudi biraju da bi komunicirali, otkrivali sadržaje za zabavu i pristupali video informacijama sa udaljenih lokacija na višenamenskim uređajima. Video se dodaje sve većem broju aplikacija i pojavljuje se na sve više mesta. Uočili smo zajedničku nit da ljudi koriste video kako bi uklonili granice, brže gradili i imali međusobne odnose i saradnju na velikim udaljenostima” izjavio je Džef Kol, direktor Centra za Digitalnu Budućnost, Annenberg škole komunikacija Univerziteta u južnoj Kaliforniji koja je obavila istraživanje.

Ovo istraživanje dopunjuje poslednju Cisco® prognozu- Cisco VNI Forecast, koja obezbeđuje brojčane podatke i planove za rast svetskog Internet protokola i upotrebe videa zasnovane na Cisco® analizama i prognozama nezavisnih analitičara. Prema tim prognozama svetski IP saobraćaj će se povećati šest puta od 2007. do 2012. godine, dostižući 44 eksabajta mesečno u 2012. Video on demand, IPTV i Internet TV će obračunavati 90 odsto čitavog korisničkog IP saobraćaja u 2012. godini. Mobilni prenos podataka će se duplirati svake godine do 2012.

Leave a Reply