ict
IT

Građani Srbije informatički nepismeni

Prema podacima sa poslednjeg popisa stanovništva, samo trećina građana Srbije ume da koristi računar, a broj informatički nepismenih je 3.142.854!

Oko 2 miliona se izjašnjava da poznaje osnove korišćenja računara i računarskih programa, dok samo 910.586 građana Srbije ume da koristi Internet, koristi e-mail i poznaje  obradu teksta.  Ovo su rezultati iz poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji iz 2011. godine.

ict

Tada je Zavod za statistiku prvi put u popisu obuhvatio kompjutersku pismenost i podelio je u tri kategorije:

  • kompjuterski pismena lica,
  • lica koja delimično poznaju rad na računaru i
  • kompjuterski nepismena lica.

Obeshrabrujući podatak je da je svaki drugi Srbin stariji od 15 godina kompjuterski nepismen, a da je broj nepismenih muškaraca i žena gotovo izjednačen.

Leave a Reply