IT

Horizont 2020 i mala i srednja preduzeća

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Stevan Nikčević učestvovao je u predstavljanju  programa fonda Evropske komisije „Horizont 2020“, u Naučnom klubu Centra za promociju nauke u Beogradu. Tom prilikom  su predstavnici 40 malih i srednjih preduzeća upoznati su sa uslovima za prijavljivanje projekata za bespovratna sredstva novog fonda Evropske unije.

horizont 2020

Događaju su prisustvovali i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Aleksandar Belić i pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović.

“Horizont 2020” je najveći program Evropske unije  za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od 78 milijardi evra, dostupnih u narednih sedam godina. Od  1. jula 2014. godine, kada se Republika Srbija uključila u program “Horizont 2020”, ta sredstva su postala dostupna za domaće privrednike, naučnike i civilni sektor, a posebno je značajno pitanje kako ovaj program može da pomogne malim i srednjim preduzećima.

Najavljeno je da će se u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i nadležnim ministarstvima predstavnici privrede i u buduće upoznavati sa sličnim mogućnostima koje pruža pridruženje Republike Srbije Evropskoj uniji.

Leave a Reply