Događaji · IT

HP Data Centar rešenja

Saga je u saradnji sa Hewlett-Packardom, u petak 27. marta u Country Club Hotelu Babe, organizovala predavanja na temu HP Data Centra.
Detaljna objašnjenja šta su Data Centri i koje su njihove prednosti, objasnili su eminentni predavači Krasi Doncev, Robert Cisar, Saša Blagojević, Michal Rericha i Nigel Page. Skrenuli su pažnju na pritisak koji se stavlja na Data Centre, na očekivanja da rade 24×7, da se uhvate u koštac sa kompleksnošću IT infrastrukture, da pruže sigurnost i prate razvoj i inovativnost poslovanja. Ujedno se traži i da štede prostor, troše manje energije i manje greju.
Hewlett-Packard je izneo svoje viđenje sledeće generacije Data Centara, koji smanjuju cenu korišćenja, štite prihod i reputaciju preduzeća, sprečavaju prekid rada usled kvara, smanjuju rizik i povećavaju produktivnost. Određivanjem vizije, trenutnog i željenog stanja, potrebnih koraka da se stigne do cilja i merenjem progresa, lakše se bira potreban hardver i softver koji pruža HP.
Fleksibilna evolucija bazirana je na poslovnim prioritetima. Pod aksiomom „bilo kad, bilo gde i pod bilo kojim uslovima“, HP je razvio standarde po kojima Data Centri rade, neometajući poslovne procese preduzeća.
Serveri i storidž sistemi se pomoću Smart Cooling rešenja mogu postaviti tako da lakše i bolje rade i štede energiju, a opet da resursi budu dostupniji tokom maksimalnih opterećenja. Kada se mreža računara udvostručuje svake dve godine, broj servera svakih pet, a zahtev za skladištenjem memorije svake godine, HP Data Centri nude rešenje koje je već više puta isprobano i dokazano kao izuzetno. Business Service Automation pomaže organizaciji da se suoči sa izazovima, nudeći integrisano rešenje okrenuto ka rešavanju poslovnih servisa.
Više informacija o HP Data Centrima možete naći na http://h20219.www2.hp.com/services/cache/618067-0-0-225-121.html.

Leave a Reply