Događaji · IT

HP demo centar za administratore

U saradnjl sa firmom CPU, HP je formirao jezgro HP Demo centra, koji će klijentima na pravi način demonstrirati sve mogućnosti HP serverskih i storage tehnologija.

Firma CPU je od ranije poznata kao Microsoft i Cisco Svstems Edukativni Centar, kao i projektant i sistem integrator u nekoliko značajnih projekata od kojih ćemo pomenoti samo neke: EXIT muzički festival, Eurobasket 2005 Beograd, Hitna Pomoć grada Beograda, Beogradski Pozivni Centar i mnogi dragi Sa preko 1000 polaznika specijalističkih kurseva godišnje i isto toliko kandidata koji polažu ispite u njenim autorizovanim Prometric i VUE testing centrima, firma CPU predstavlja jednog od lidera na tržištu u oblasti edukacije i sertifikacije.

Uvođenjem HP Blade System-a u sistem edukacije i projektovanja, CPU je specijalističke kurseve i Sto je još važnije, simulaciju rada na realnim sistemima i rešavanje problema klijenata u svakodnevnom radu, u potpunosti prebacio u virtuelno okruženje, koje je u samom startu pokazalo velike prednosti u odnosu na tradicionalne serverske sisteme.

Tako će polaznici kurseva u firmi CPU po prvi put imati priliku da nauče iz prve ruke ne samo rad na Microsoft serverskoj platformi, već i osnove administracije servera uz pomoć specifičnih alata zbog kojih su HP serverski sistemi izuzetno cenjeni. Kada govorimo o ovim alatima, na prvom mestu izdvajamo HP-ovu 1LO tehnologiju za udaljeno upravljanje serverima. Ova tehnologija omogućava da sesvi administratorski poslovi obavljaju sa udaljene lokacije, bez potrebe da administrator fizički bude u prostoriji sa serverima. Višegodišnjim razvojem i usavršavanjem ove tehnologije, HP je omogućio da se svi poslovi, ranije obavljani na lokalno priključenim konzolama na servere, obavljaju sa udaljenih lokacija, povećavajući na taj način produktivnost administratora 1 upravljivost celog sistema.

Značaj ovakvog Demo centra je upravo u sprezi sa centrom za obuku firme CPU, tako da će svi budući polaznici kurseva koji za temu imaju administriranje servera i kompjuterskih 4B centara imati priliku  da se u praksi oprobaju i obuče na konkretnim rešenjima.

Leave a Reply