Hardware · IT · PC računari

HP dobio tužbu protiv nemačkog Pelikana

HP je objavio da je Regionalni sud u Kelnu doneo presudu protiv kompanije Pelikan Hardcopy Deutschland GmbH, sa sedištem u Nemačkoj, ocenivši da je prekršila zakon o nekorektnoj konkurenciji. Sud je izdao naredbu kompaniji Pelikan da obustavi označavanje određenih novo proizvedenih inkjet kertridža kao proizvodi koji se mogu ponovo dopuniti.

HP je inicirao ovu akciju protiv nekorektne konkurencije protiv kompanije Pelikan prošlog leta, nakon što je kompanija Pelikan odbila zahtev HP-a da dobrovoljno preduzme mere za obustavu njihovog obmanjujućeg oglašavanja. HP je došao do saznanja da je kompanija Pelikan distribuirala i prodavala nove kertriždže, na čijim pakovanjima je pisalo da se mogu dopuniti. U skorašnjoj presudi, sud se složio sa HP-ovim stanovištem i zauzeo poziciju da je pakovanje kompanije Pelikan dovodilo korisnike u zabludu.

Novo proizvedeni Pelikan ketridži pasirani su pod Pelikan brendom i označavani su kao H06 i H08 kertridži u boji. Ovi Pelikan proizvodi su bili osnova slučaja za kršenje prava na patent kojeg je HP podnio protiv kompanije Pelikan u Nemačkoj prošle godine. U avgustu 2007. godine, regionalni sud u Dusseldorf-u, Nemačka, je izdao naredbu kompaniji Pelikan da prestane sa uvozom i distribucijom ovih kertridža, sledeći prijem tužbe za kršenje patenta.

Leave a Reply