IT

HP dostigao promet od 100 milijardi dolara

Sa poslednjim kvartalom fiskalne 2007 godine, Hewlett Packard je uspeo da ostvari davno postavljeni dl) – godišnji promet iznad 100 milijardi dolara. Do uspeha je došlo nakon izuzetno uspešnog poslednjeg kvartala, koji je samo još jedno u nizu uspešnih tromesečja ove firme.

Ukupan promet HP-a u četvrtom kvartalu fiskalne 2007 godine je 28.3 milijarde dolara Što je 15% ili 3.7 milijardi vise nego u istom periodu prošle godine. Takode, rast operativne dobiti na godišnjem nivou je 38% pa je ona u četvrtom kvartalu iznosila 2.6 milijardi dolara.

Ukupna operativna dobit za celu fiskalnu 2007 godinu iznosi 8,7 milijardi dolara a korigovana zarada po akciji 2,68 dolara, što predstavlja rast od 23% u odnosu na 2,18 dolara ostvarenih prethodne godine. Promet u celoj fiskalnoj 2007 godini je povećan za 14% u odnosu na 2006 i iznosi 104.3 milijarde
dolara.

Ovi rezultati predstavljaju potvrdu strategije koje novo rukovodstvo firme sprovodi skoro tri godine. HP je zadržao vodeću poziciju na svetskom tržištu uređaja za grafiku i štampu, a značajno je i popravio prodaju svojih računara i drugih proizvoda grupe za personalne sisteme.

Prodaja servera i prizvoda grupe za tehnološke sisteme je takode u porastu, a HP je u prošloj godini proširio poslovanje akvizicijom nekoliko firmi, od kojih je najveća bila kupovina softverske kuće Mercurv Interactive. Međutim, najpozitivnija stvar u poslovanju HP-a u prošloj godini, a naročito u poslednjem kvartalu je u tome što on beleži profitabilan rast na IT tržištu koje u principu stagnira.

Mark Hurd, predsednik i generalni direktor HP-a, prokomentarisao je rezultate u poslednjem kvartalu protekle finansijske godine sledećim recima: “Snažni rezultati našeg poslovanja su pre svega rezultat izuzetnog poboljšanja u oblasti softvera. Ove godine imamo preko 12 milijardi dolara novog prihoda. Iako imamo još posla, HP je dobro pozicioniran za dalji napredak na tržištu.

Leave a Reply