IT

HP-ova poslovna jedinica EPS menja naziv u HP Enterprise Service

Ova promena imena kompanije sledeći je značajan korak u jednogodišnjem procesu integracije kompanije EDS u sistem HP-a, te tako stavlja naglasak na rastuću globalnu ulogu poslovnih tehnoloških usluga u portfelju HP-a.

“Klijenti od nas očekuju da upotrebimo potpuni potencijal HP-ovog portfelja kako bi rešili njihove poslovne izazove,” rekao je Joe Eazor, stariji potpredsednik i generalni direktor kompanije HP Enterprise Services. “Danas ujedinjujemo veliku tržišnu vrednost brenda usluga koju je EDS izgradio tokom zadnjih 47 godina i HP-ovo tehnološko vođstvo, kako bismo postali vodeći ponuđač IT usluga. I dalje ćemo nuditi istu izvrsnost usluga kakvu naši klijenti već očekuju.”

Kako bi se istakao pozitivan učinak akvizicije kompanije EDS na širenje opsega HP-ovih mogućnosti, poslovni segment Technology Solutions Group biće preimenovan u HP Enterprise Business. Ovaj segment fokusira se na sve poslovne i državne organizacije. Uz poslovne usluge, portfelj pokriva servere, skladištenje podataka, softver, mrežne i tehnološke usluge.

Tokom trećeg tromesečja fiskalne 2009. godine, HP Enterprise Business učestovovao je sa 47 posto u ukupnim prihodima kompanije, te sa 60 posto u operativnoj dobiti po nestandardnom (non-GAAP) knjiženju. Sve poslovne jedinice HP Enterprise Business i dalje će podnositi izveštaje Ann Livermore, izvršnoj potpredsednici HP-a.

“Pred klijentima se nalaze teški izazovi u tehnološkim okruženjima,” izjavila je Livermore. “Izazovi poput rigidne infrastrukture, rastućih aplikacija i složenosti informacija ograničavaju brzinu kojom tehnologija poslovanju može doneti dodatnu vrednost. HP može najbolje pomoći klijentima u upravljanju i preoblikovanju tehnološkog okruženja kako bi postigli bolje poslovne rezultate.”

Leave a Reply