IT

HP finansijski rezultati za četvrti kvartal 2009. godine

HP logoHP zauzima prvo mesto na SAD tržištu računara za poslovne korisnike uz dvocifren rast tržišnog učešća u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi u Kini porasli su u četvrtom kvartalu za više od 20 odsto

Kompanija Hewlett-Packard objavila je finansijske rezultate za svoj četvrti fiskalni kvartal završen 31. oktobra 2009. godine sa neto prihodom od 30,8 milijardi dolara, što je pad od 8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno pad od 5 odsto kada se zanemare efekti kursnih razlika.

U četvrtom kvartalu ostvarena je, po standardnom (GAAP) metodu knjiženja, korigovana zarada po akciji od 0,99 dolara, što je rast u odnosu na 0,83 dolara u istom periodu prethodne godine. Ostvarena zarada po akciji po nestandardnom (ne-GAAP) metodu iznosila je 1,14 dolara, što je rast u odnosu na 1,03 dolara u istom periodu prethodne godine. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju prilagođavanje nakon oporezivanja, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti, troškove restruktuiranja i akvizicije drugih kompanija, u iznosu od oko 0,15, odnosno 0,19 dolara po akciji u četvrtom fiskalnom kvartalu 2009, odnosno 2008. godine, respektivno.

„HP-ov dobar učinak u sektoru usluga podstakao je rekordni profit, a ubrzani tempo potpisivanja novih ugovora kreira snažan tempo za 2010. godinu”, rekao je Mark Hurd, predsednik upravnog odbora i generalni direktor HP-a. „Naš rad i bolja struktura troškova doneli su nam dobre rezultate u ovom kvartalu i celoj fiskalnoj godini. Očekujemo da ostvarimo bolje rezultate od samog tržišta zahvaljujući našoj veličini, širokom portfoliju i vodećoj tržišnoj poziciji.”

Informacije o HP-ovoj upotrebi nestandardnih metoda knjiženja finansijskih podataka dostupne su u dokumentu „Upotreba nestandardnih metoda knjiženja finansijskih podataka”. Ukoliko nije drugačije naglašeno, svi podaci o finansijskim rezultatima u daljem tekstu odnose se na isti period prethodne godine.

Cela fiskalna 2009. godina

Neto prihod za celu fiskalnu 2009. godinu iznosi 114,6 milijardi dolara, što je pad od 3 odsto u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, odnosno rast od 1 odsto kada se zanemare efekti kursnih razlika. Opeativna dobit po standardnom metodu knjiženja iznosi 10,1 milijardu dolara, a korigovana zarada po akciji 3,14 dolara, što je pad u odnosu na 3,25 dolara prethodne fiskalne godine. Operativna dobit po nestandardnom metodu knjiženja iznosi 12,6 milijardi dolara, a korigovana zarada po akciji 3,85 dolara, što je rast u odnosu na 3,62 dolara u prethodnoj fiskalnoj godini. Finansijski podaci po nestandardnom metodu knjiženja isključuju 1,7 milijardi dolara prilagođavanja nakon oporezivanja, odnosno 0,71 dolara po deonici, što se prvenstveno odnosi na amortizaciju kupljenih nepokretnosti, troškova restruktuiranja, akvizicije drugih kompanija, i istraživanje i razvoj u toku.

„Neprekidno fokusiranje na povećanje efikasnosti širom naše organizacije donelo je HP-u kompetitivnu prednost”, rekla je Cathie Lesjak, izvršna potpredsednica i finansijska direktorka HP-a. „Naša umešnost u sprovođenju pravih akvizicija i njihovom neprimetnom integrisanju povećava vrednost naše ponude, ojačava naše poslovanje i doprinosi našoj mogućnosti da u budućnosti zauzmemo bolje pozicije na tržištima ključnim za rast.”

Prihod u regionu Amerike pao je za 3 odsto na 13,6 milijardi dolara. Prihod je u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike pao za 17 odsto, a u azijsko-pacifičkom regionu za 1 odsto i iznosi 11,7 milijardi dolara, odnosno 5,4 milijardi dolara, respektivno. Kad se ovi iznosi prilagode kursnim razlikama, prihod u regionu Amerike pao je za 1 odsto, u oblasti Evrope, Bliskog Istoka i Afrike je pao za 10 odsto, a u azijsko-pacifičkom je pao za 1 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod izvan SAD-a u četvrtom kvartalu činio je 64 odsto ukupnih prihoda, pri čemu je prihod u BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) zemljama pao za 4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i čini 10 odsto ukupnog prihoda. Prihod u Kini porastao je za više od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Usluge

Prihod od usluga porastao je za 8 odsto i iznosi 8,9 milijardi dolara. Outsourcing tehnološke infrastrukture ostvario je prihod od 4,1 milijarde, dok prihodi od tehnoloških usluga, usluga vezanih za aplikacije, i outsourcing poslovnih procesa iznose 2,5 milijardi, 1,5 milijardi, i 778 miliona dolara, respektivno. Operativni profit bio je 1,4 milijarde dolara, odnosno 16,2 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 945 miliona dolara (11,4 odsto prihoda) u istom periodu prethodne godine. Pošto proces integracije EDS-a napreduje brže od planiranog, sektor usluga je fiskalnu godinu završio sa velikim brojem novih ugovora i novih poslova.

Storidži i serveri namenjeni velikim preduzećima

Prihod od storidža i servera namenjenih velikim preduzećima iznosi 4,2 milijarde dolara, što je pad od 17 odsto. Prihod od storidža je pao za 20, pri čemu je pad prihoda od linije EVA uređaja srednje klase 23 odsto. Prihod od standardnih servera opao je za 10 odsto, a prihod od ključnih poslovnih sistema opao je za 33 odsto, dok je prihod od ESS blejdova pao za 8 odsto. Operativni profit je bio 481 milion dolara, odnosno 11,4 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 705 miliona dolara, 13,9 odsto prihoda, u odnosu na isti period prethodne godine.

HP softver

Prihod od softvera pao je za 16 odsto i iznosi 967 miliona dolara. Prihod od optimizacije poslovnih tehnologija pao je za 16 odsto, a prihod od ostalog softvera je pao za 15 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni profit bio je 234 miliona dolara, odnosno 24,2 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 211 miliona dolara, 18,4 odsto prihoda, u istom periodu prethodne godine.

Grupa za personalne sisteme

Grupa za personalne sisteme (PSG – Personal Systems Group) isporučila je 8 odsto više uređaja i zadržala vodeću poziciju na svetskom tržištu računara. Prihod grupe pao je za 12 odsto i iznosi 9,9 milijardi dolara. Prihod od prenosivih računara pao je za 8 odsto, dok je prihod od stonih računara opao za 16 odsto. Prihod od komercijalnih proizvoda pao je za 15 odsto, dok je prihod od proizvoda namenjenih individualnim korisnicima pao za 8 odsto. Operativni profit iznosio je 460 miliona dolara, odnosno 4,7 odsto prihoda, što je pad u odnosu na 616 miliona (5,5% prihoda) u istom periodu prethodne godine.

Grupa za grafiku i štampu

Prihod grupe za grafiku i štampu (IPG – Imaging and Printing Group) opao je za 15 odsto i iznosi 6,5 milijardi dolara. Prihod od potrošnog materijala pao je za 8 odsto, a prihodi od komercijalnog hardvera i od hardvera namenjenog individualnim korisnicima opali su za 32, odnosno 17 odsto, respektivno. Isporučeno je 20 odsto manje štampača, pri čemu je isporuka uređaja za poslovne korisnike opala za 38 odsto, a isporuka uređaja za individualne korisnike za 14 odsto. Operativni profit iznosio je 1,2 milijarde dolara, odnosno 18,1 odsto prihoda, u odnosu na 1,2 milijarde dolara (15,3 odsto prihoda) u odnosu na isti period prethodne godine.

Finansijske usluge

Prihod od HP finansijskih usluga iznosio je 726 miliona dolara, što je rast od 5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Obim finansiranja je porastao za 6 odsto, a neto vrednost portfolija je porasla za 21 odsto. Operativna margina bila je 9,1 odsto prihoda, što je rast u odnosu na 7,4 odsto u istom periodu prethodne godine.

Upravljanje aktivom

HP je ostvario 3,4 milijarde dolara novčanog toka od poslovanja u četvrtom kvartalu. Inventar je kavrtal završio s vrednošću od 6,1 milijardu dolara, za 4 dana manje. Vrednost potraživanja iznosi 16,5 milijardi dolara, za 3 dana više, a vrednost računa prispelih za naplatu iznosi 14,8 milijardi dolara, za 5 dana više. HP je isplatio dividende u iznosu od 0,08 dolara po deonici u četvrtom kvartalu za šta je upotrebljeno 190 miliona dolara gotovog novca. HP je iskoristio 2,1 milijardu dolara gotovog novca u četvrtom kvartalu da otkupi oko 46 miliona običnih akcija sa slobodnog tržišta. HP je kvartal završio sa 13,4 milijardi dolara bruto gotovine.

Perspektiva

Za prvi kvartal fiskalne 2010. godine HP očekuje prihod od oko 29,6 do 29,9 milijardi dolara, korigovanu zaradu po akciji po standardnom metodu knjiženja u rasponu od 0,90 do 0,92 dolara, odnosno 1,03 do 1,05 dolara po akciji po nestandardnom metodu knjiženja. Korigovana zarada po akciji u prvom kvartalu fiskalne 2010. godine, po nestandardnom metodu knjiženja, ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,13 dolara po deonici, prvenstveno u vezi sa amortizacijom kupljenih nepokretnosti, troškovima restrukturiranja i troškova vezanih za akvizicije.

Za celu fiskalnu 2010. godinu HP očekuje da će ostvariti prihod od 118 do 119 milijardi dolara, što je više u odnosu na ranija predviđanja da će prihod biti između 117 i 118 milijardi. Korigovana zarada po akciji po standardnom metodu knjiženja trebalo bi da za fiskalnu 2010. godinu bude između 3,65 i 3,75 dolara, što je više u odnosu na ranija predviđanja da će zarada biti od 3,60 do 3,70 dolara po akciji. A očekuje se da korigovana zarada po akciji po nestandardnom metodu knjiženja bude između 4,25 i 4,35 dolara, što je više od ranijeg predviđanja da će iznositi između 4,20 i 4,30 dolara po akciji. Korigovana zarada po akciji u fiskalnoj 2010. godini, po nestandardnom metodu knjiženja, ne uključuje troškove nakon oporezivanja koji iznose oko 0,60 dolara po deonici, prvenstveno u vezi sa amortizacijom kupljenih nepokretnosti, troškovima restrukturiranja i troškova vezanih za akvizicije. Procene rezultata u prvom kvartalu i celoj fiskalnoj 2010. godini ne odražavaju potencijalni uticaj akvizicije kompanije 3Com koju je HP najavio 11. novembra 2009. godine.

Usvajanje novih računovodstvenih saopštenja

U četvrtom kvartalu HP je prihvatio dva nedavno objavljena knjigovodstvena standarda vezana za prepoznavanje prihoda (Accounting Standards Update (ASU) broj 2009-13 i ASU broj 2009-14) okrenuta ka transakcijama započetim ili značajno izmenjenim u 2009. godini.

Ove promene u knjigovodstvu omogućiće brže prepoznavanje prihoda u odnosu na ranije propise za određene isporuke u dogovorima koji obuhvataju više elemenaa. HP je prihvatio ove standarde napočetku fiskalne 2009. godine zbog čega su ranije saopšteni kvartalni rezultati ponovo obračunati da bi se i na njih odrazio uticaj novih propisa.

Leave a Reply