IT

HP i F5 Networks ubrzavaju pokretanje novih Cloud aplikacija

HP i F5 Networks pružaju automatizovano konfigurisanje na osnovu polisa, od aplikacije, preko mreže, do korisnika

HP predstavlja tehnologiju koja preduzećima omogućava upravljanje aplikacijama, mrežama i korisnicima na osnovu polisa, što eliminiše ručno podešavanje i omogućava pokretanje novih aplikacija u roku od nekoliko minuta.

HP sarađuje sa kompanijom F5, Application Delivery Networking (ADN) liderom, kako bi ponudio prva rešenja koja objedinjuju upravljanje aplikacijama i mrežom. Nova rešenja daju jedinstven pregled kroz HP Intelligent Management Center, a bazirana su na integraciji HP Virtual Application Networks tehnologije, koja virtuelizuje mreže i automatizuje njihovo podešavanje, i F5 ADN tehnologije, koja radi isti posao za aplikacije.

„Zastarele mreže su statične, nefleksibilne i zahtevaju previše ručnih koraka da bi se bezbedno pokrenule nove cloud aplikacije i usluge“, rekao je Joe Skorupa, potpredsednik i cenjeni analitičar, Gartner. „Kretanjem ka automatizovanom upravljanju na bazi polisa, radi obezbeđivanja optimalne konfiguracije mreže, preduzeća mogu značajno ubrzati pokretanje aplikacija uz smanjivanje broja mogućih grešaka koje nastaju pri manuelnom podešavanju.“

Pokretanje aplikacija u starom tipu data centra traje mesecima, dok se ručno podesi svaki uređaj u svim slojevima mrežne infrastrukture. Pored toga, potrebne su nedelje da se detaljno konfigurišu aplikacije. Često je potrebno otkucati više od 350.000 linija komandi da bi taj proces bio sproveden. Kako se tržište sve više okreće cloud infrastukturi, ručno podešavanje mreže i aplikacija postaje zastarelo.(1)

 

„IT mora da se kreće brzinom organizacije, ali zastarele aplikacije, mreže i načini konfigurisanja predstavljaju prepreku da se postigne neophodna agilnost“, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. „Kroz HP Virtual Application Networks i saradnju s kompanijom F5, korisnici će moći da virtuelizuju i automatizuju kompletan proces podešavanja primenom polisa, što će im omogućiti da nove aplikacije pokreću u roku od nekoliko minuta, umesto za više nedelja ili meseci.“

 

Transformacija tržišta

HP Virtual Application Networks pruža organizacijama virtuelizovani i sveobuhvatni pregled mreže, kao i mogućnost transformacije krutih fizičkih mreža u programabilne virtuelne mreže svesne aplikacija koje se izvršavaju. Primenom softverski definisanih mrežnih tehnologija, kakva je OpenFlow, HP Virtual Application Networks koristi šablone da definiše zahteve za pokretanje aplikacija i da pokreće konfigurisanje mreže na osnovu polisa.

 

Ponuda ADN rešenja kompanije F5 omogućava korisnicima da upravljaju pokretanjem aplikacija širom IT infrastrukture. To korisnicima omogućava da se prilagođavaju poslovnim potrebama, kao i da garantuju bezbednost, brzinu i dostupnost aplikacija. F5 ADN rešenja kreiraju dinamičku infrastrukturu koja maksimizuje performanse i dostupnost fizičkih i virtuelnih mašina.

HP i F5 nude proverena rešenja za pokretanje Microsoft® Exchange 2010 rešenja, za virtuelizaciju servera i oporavak nakon nesrećnih slušajeva u roku od nekoliko minuta, uz desetostruko povećanje mobilnosti virtuelnih mašina.(1) Zahvaljujući tome organizacije mogu da:

  smanje prekide u radu, smanje obim spama za 70 odsto i povećaju efikasnost administratora i do 33 odsto, dok osiguravaju bezbednost širom mreže za Microsoft Exchange 2010,(1)

  oslobode do 40 odsto serverskih resursa i povećaju gustinu virtuelnih mašina do 60 odsto, dok ubrzavaju performanse aplikacija i do 3 puta,(1)

  smanje vreme prebacivanja virtuelnih mašina između data centara da bi oporavak nakon nesreće umesto 20 minuta trajao 38 sekundi.(1)

 

Bolje upravljanje korisničkim uređajima

I do 60 odsto preduzeća nije sigurno koji se sve uređaji povezuju na njihove mreže.(2) Zato HP i F5 pojednostavljuju donošenje korisničkih uređaja u poslovno okruženje pripremom rešenja koje omogućava proveru korisnika i uređaja, kao i kontrolu pristupa aplikacijama. Rešenje HP BYOD omogućava povezivanje i praćenje korisničkih uređaja.

 

Nove usluge za ubrzavanje i optimizaciju aplikacija

Nova ponuda HP-ovih usluga za optimizaciju mrežne infrastrukture omogućava korisnicima da procene mrežni saobraćaj i infrastrukturu radi identifikacije potencijalnih uskih grla i garantovanja kvaliteta. HP Technology Services ponuda obuhvata procenu optimizacije mrežne infrastrukture, usluge kontrole pokretanja mrežnih aplikacija za Microsoft rešenja, i usluge optimizacije mreže između data centara. Ova ponuda obuhvata kompletnu topologiju mreže radi eliminacije neefikasnosti, uz optimizaciju infrastrukture radi bržeg pokretanja aplikacija.

 

Cene i dostupnost(3)

  HP FlexNetwork rešenja koja integrišu F5 BIG-IP dostupna su globalno i mogu ih ponuditi HP Technology Services, kao i HP i F5 partneri.

  HP BYOD moduli rešenja za HP Intelligent Management Center 5.1 sp1 bi trebalo da budu dostupni u junu, po početnoj ceni od 2,739 dolara u SAD.

Leave a Reply